December 14, 2021
Motortrivia Team (8252 articles)

Isuzu ร่วมลดฝุ่น PM 2.5 ชวนผู้ใช้รถเก่าเข้าศูนย์ ตรวจเช็กฟรี

ประชาสัมพันธ์

●   กลุ่มอีซูซุร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รณรงค์เชิญชวนลูกค้าเข้าร่วมโครงการ “ดูแลรถเก่า เพื่ออากาศสดใส” โดยนำรถอีซูซุที่มีอายุเกินกว่า 15 ปี เข้าศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ* รับบริการตรวจเช็คฟรีกว่า 30 รายการสำหรับรถปิกอัพและรถนั่งอเนกประสงค์ และฟรีกว่า 50 รายการสำหรับรถบรรทุกขนาดกลางและใหญ่ พร้อมรับส่วนลดสูงสุดถึง 50%** สำหรับค่าแรงและค่าอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับการลดมลพิษทางอากาศ*** ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายภาครัฐในการบรรเทาปัญหามลพิษทางอากาศ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากภาคการขนส่งที่ใช้รถยนต์ที่มีอายุการใช้งานมาอย่างยาวนานและขาดการบำรุงรักษาตามมาตรฐาน ดังนั้น โครงการ ดูแลรถเก่า เพื่ออากาศสดใส จะเป็นการบรรเทาปัญหามลพิษทางอากาศที่ตรงจุด และมีประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่ง

●   เจ้าของรถอีซูซุที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.isuzu-tis.com/service หรือ Line : @isuzuthai หรือสามารถติดต่อศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ 333 แห่งที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ โดยโครงการ “ดูแลรถเก่า เพื่ออากาศสดใส” เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565     ●

หมายเหตุ:
* เฉพาะศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุที่เข้าร่วมโครงการ 333 แห่งทั่วประเทศ
** บริการตรวจเช็คฟรี 30 รายการสำหรับรถปิกอัพและรถนั่งอเนกประสงค์อีซูซุ บริการตรวจเช็คฟรี 50 รายการสำหรับรถบรรทุกขนาดกลางและใหญ่อีซูซุ
*** (1) รถยนต์ที่มีอายุมากกว่า 20 ปี ขึ้นไป จะได้รับส่วนลดสำหรับค่าแรงและค่าอะไหล่สำหรับการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยมลพิษ 50%

รายการชิ้นส่วน
1. ไส้กรองอากาศ
2. ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง
3. ไส้กรองน้ำมันเครื่อง

(2) รถยนต์ที่มีอายุ 15-19 ปี จะได้รับส่วนลดสำหรับค่าแรงและค่าอะไหล่สำหรับการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยมลพิษ 30%

รายการชิ้นส่วน
1. ไส้กรองอากาศ
2. ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง
3. ไส้กรองน้ำมันเครื่อง

Hyundai Staria 2021