September 4, 2022
Motortrivia Team (10440 articles)

OR เผยแผนมุ่งสู่การเป็นผู้นำในการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

motortrivia

●   บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก เผยอีกหนึ่งในพันธกิจของ OR คือการสร้าง Seamless Mobility ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะต้องการพลังงานชนิดใดสำหรับการเดินทาง รวมถึงสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านในการใช้พลังงานให้เป็นไปอย่างไร้รอยต่อ

●   ปัจจุบัน OR ได้เปิดให้บริการสถานีชาร์จแบตเตอรี่ EV Station PluZ รวม 115 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565) ครอบคลุมเส้นทางหลักทั่วประเทศ และมีแผนขยายเป็น 450 แห่งภายในปี 2565 นี้ โดยเตรียมจัดแสดงเทคโนโลยีในงาน ASEAN Sustainable Energy Week และ Electric Vehicle Asia 2022 ที่ร่วมจัดกับทางอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ และคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 25,000 ราย

นายบุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR

●   นายบุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR กล่าวว่า “การร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน EVA ในปี้นี้ OR มีเป้าหมายที่สำคัญในการนำองค์ความรู้ต่างๆ มาจัดแสดง โดย OR พร้อมที่จะร่วมผลักดันและขานรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ตอบสนองความต้องการในการเลือกใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาค (EV Hub) ต่อไปในอนาคต รวมถึงเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด และตั้งเป้าหมายที่จะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon-neutrality) ภายในปี 2030 ซึ่งจะเป็นรากฐานที่นำไปสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Carbon Zero) ในปี 2050 งานนี้ จะมี Charger Normal /Home Charger / EV Bike / Cafe Amazon for Chance ที่พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่จาก OR”

EV Station PluZ

●   EV Station PluZ เป็นอีกหนึ่งการให้บริการทางด้านพลังงานทางเลือกที่ OR นำมารองรับความต้องการของผู้บริโภค เนื่องจากแนวโน้มของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นในอนาคตอันใกล้

●   เบื้องต้นได้เริ่มการให้บริการด้วยเครื่องชาร์จรูปแบบ Normal Charge ที่ใช้หัวชาร์จประเภท Type 2 ตามมาตรฐานของประเทศไทย กำลังไฟ 7.4 กิโลวัทท์ ตั้งแต่ช่วงปี 2561 และเพิ่มประสิทธิภาพการชาร์จให้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยเครื่องชาร์จรุ่นต่างๆ ในรูปแบบ Quick Charge รองรับเส้นทางหลัก และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญครอบคลุมทั่วประเทศไทย รวมถึงพื้นที่การให้บริการเชิงพาณิชย์ ทั้งในและนอกสถานีบริการ PTT Station รวม 115 แห่ง

●   นอกจากนี้ OR ยังมีแอพพลิเคชั่น EV Station PluZ สำหรับการใช้งานที่สถานีชาร์จ EV Station PluZ ซึ่ง OR ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยในการวางแผนการเดินทางผ่านระบบนำทางไปยัง EV Station PluZ ที่เปิดให้บริการอยู่ตามเส้นทาง และสามารถทำการจองเพื่อเข้าชาร์จ, เริ่ม-หยุดการชาร์จ, ชำระเงิน และตรวจสอบประวัติการใช้งานได้ด้วยแอพพลิเคชันเดียว รองรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Android, iOS และเว็บแอพพลิเคชัน

อัตราค่าบริการ

●   สำหรับอัตราค่าบริการที่สถานีชาร์จ EV Station PluZ จะประกอบด้วย 1. ค่าชาร์จ และ 2. ค่าจองชาร์จล่วงหน้า (สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าชาร์จตามช่วงเวลาที่กำหนด)

  • ค่าชาร์จ: คำนวณตามปริมาณการชาร์จไฟจริง กำหนดราคาตามช่วงเวลาการใช้งาน (TOU) อ้างอิงตามค่าไฟที่เรียกเก็บจากทางการไฟฟ้า
  • ช่วง Peak ราคา 7.5 บาทต่อหน่วย สำหรับวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-22.00 น.
  • ช่วง Off-Peak 4.5 บาทต่อหน่วย สำหรับวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 22.00-09.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดราชการ (ไม่รวมวันหยุดชดเชย) ทั้งวัน
  • ค่าจองเวลาชาร์จล่วงหน้า 20 บาท ต่อช่วงเวลา: เพื่อให้ชาร์จไฟได้แน่นอน และไม่เสียเที่ยวในการเดินทาง สามารถเลือกจองเวลาชาร์จก่อนล่วงหน้า และเข้าชาร์จภายใน 10 นาทีแรก ของรอบเวลาที่จอง
  • หากเข้าใช้บริการภายใน 10 นาทีแรกของรอบเวลาที่จอง ระบบจะคืนค่าจองเป็นส่วนลดค่าชาร์จในรอบการจองนั้น
  • หากเข้าใช้บริการเกิน 10 นาทีแรกของรอบเวลาที่จอง ระบบจะปลดล๊อครายการจองในรอบเวลานั้น และมอบสิทธิให้ Walk in แทน ผู้ที่จองยังคงสามารถเข้าชาร์จในรอบเวลานั้นได้ในฐานะลูกค้า Walk in ตามคิว โดยระบบจะยังคงคืนค่าจองเป็นส่วนลดค่าชาร์จในรอบการชาร์จนั้น
  • หากไม่มีการเข้าใช้บริการในรอบเวลาที่จองไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าจองที่มีการทำรายการมาล่วงหน้า
  • หากรายการค่าชาร์จของรอบเวลาที่จองไว้ต่ำกว่าค่าจอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคงเหลือของค่าจอง

●   สำหรับแผนงานในอนาคต OR จะขยายเครือข่ายสถานีชาร์จอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย โดยเบื้องต้น OR จะขยายจำนวนสถานีชาร์จ EV Station PluZ ให้ได้รวมเป็น 450 แห่ง (500 เครื่องชาร์จ) ภายในปี 2565 และจะร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการขยายสถานี EV Station PluZ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 7,000 เครื่องชาร์จภายในปี 2573

●   ทั้งนี้ ที่ตั้งสถานีจะอยู่ภายในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station, สถานีบริการ LPG, สถานีบริการ NGV บนถนนสายหลัก, สายรอง, อำเภอขนาดใหญ่ เพื่อเชื่อมสู่เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ รวมถึง Commercial Area ต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า, โรงแรม, รีสอร์ต, ร้านอาหาร และอาคารสำนักงาน

●   นอกจากนี้ OR จะมุ่งเน้นการส่งเสริมรูปแบบการเดินทางใหม่ๆ ด้วยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า หรือ EV Bike ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยยกระดับการให้บริการการเคลื่อนที่ (Mobility as a Service : MaaS) ในกลุ่มยานพาหนะ 2 ล้อไฟฟ้า ตลอดจนพัฒนาธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) ให้สมบูรณ์

โครงการนำร่องใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ให้บริการด้านการจัดส่ง

●   ปัจจุบัน OR ได้ร่วมพัฒนารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบกับกลุ่ม ไอ-มอเตอร์ (I-Motor Manufacturing) เพื่อนำมาใช้ขนส่งถังแก๊ส LPG สำหรับร้านค้า LPG ในเครือ OR รวมถึงบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ที่รองรับได้ในอนาคต นอกจากนี้ OR ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรที่เป็นค่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในการพัฒนารูปแบบการให้บริการเช่ารถไฟฟ้าสำหรับฟลีทขนส่ง โดยมีโครงการนำร่องที่ทำร่วมกับไปรษณีย์ไทย และอยู่ระหว่างการขยายผลต่อกับธุรกิจอื่นๆ

●   ทางโครงการมีแผนการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนถ่ายจากรถจักรยานยนต์เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพันธมิตรทางธุรกิจที่ต้องการเปลี่ยนมาใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น รวมไปถึงการจัดตั้ง ศูนย์อบรมเชิงปฏิบัติการ FIT Auto Academy เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ทั้ง 80 สาขาทั่วประเทศ รวมถึงความสามารถในการซ่อมบำรุงรถ EV เพื่อรองรับรถ EV ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับหนึ่งในพันธกิจของ OR ในการสร้าง Seamless Mobility โดยมุ่งผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนต่างๆ และสร้างความแข็งแกร่งทางด้านพลังงานแบบผสมผสานอย่างไร้รอยต่อ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคว่า OR จะมีเทคโนโลยีและบริการต่างๆ รองรับการใช้งานรถ EV อย่างครบวงจร

●   นอกจากนี้ ยังมีโครงการ Cafe Amazon for Chance ซึ่งเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้พิการทางการได้ยิน, ผู้สูงอายุ และผู้พิการทหารผ่านศึก เป็นต้น เพื่อสร้างงานและสร้างอาชีพ รวมทั้งเพิ่มกลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยออทิสติก และกลุ่มคนไร้บ้าน โดยนำความเข้มแข็งของธุรกิจมาช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนได้ โดยเน้นการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน

●   สำหรับงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2022 และงาน Electric Vehicle Asia 2022 หรืองานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติเฉพาะทางด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ปีนี้จะจัดคู่กับงาน Boilex Asia และ Pumps & Valves Asia 2022 งานแสดงเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านหม้อไอน้ำ ภาชนะรับแรงดัน ปั๊ม วาล์ว ท่อ ข้อต่อและฮาร์ดแวร์ระดับภูมิภาค และงาน Thai Water Expo 2022 งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีการจัดการน้ำและน้ำเสียงานเดียวในประเทศไทย ตัวงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

●   สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.asew-expo.com หรือ โทร. 02-036-0500 หรือ evstationpluz.pttor.com หรือ Call Center 02-061-9519     ●