October 10, 2022
Motortrivia Team (8768 articles)

Neta ร่วมประชุมกรมสรรพสามิต ส่ง Neta V และ U ลุยตลาดอาเซียน

ประชาสัมพันธ์

●   เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท เนต้า ออโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด เข้าร่วมการประชุมระดับอาเซียนของกรมสรรพสามิต The ASEAN Director-General Meeting on Digital Technologies to Enhance Excise Tax Administration and Moving Forward to Carbon Neutrality ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิต การยกระดับและส่งเสริมการลดปริมาณคาร์บอนเพื่อก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยกรมสรรพสามิตของประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและมีอธิบดีและรองอธิบดีที่กำกับดูแลหน่วยงานด้านสรรพสามิตจากประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

●   มร. เป่า จ้วงเฟย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เนต้า ออโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดเผยว่า “มาตรการส่งเสริมของภาครัฐเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในแต่ละประเทศเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีกรมสรรพสามิตเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดมาตรการสนับสนุนดังกล่าว การเข้าร่วมการประชุมระดับอาเซียนของกรมสรรพสามิตในครั้งนี้จะทำให้ NETA ได้รับทราบแนวทางและวิสัยทัศน์การดำเนินงานของกรมสรรพสามิตของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนเพื่อนำมากำหนดแผนการดำเนินงานของ NETA ให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในแต่ละประเทศ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอนของกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน”

●   NETA เริ่มทำตลาดในอาเซียนอย่างเป็นทางการด้วยการแนะนำ NETA V รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในสไตล์ City car ในประเทศไทยเมื่อปลายเดือนสิงหาคม 2565 ที่ผ่านมาและเปิดตัว NETA U รถยนต์พลังงานไฟฟ้าสไตล์ SUV ในประเทศลาวเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภคในประเทศ และมีแผนแนะนำรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% สู่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง

●   โดยภายในงาน NETA ได้นำทั้ง NETA V และ NETA  U ซึ่งเป็นรุ่นสำหรับทำตลาดในประเทศกลุ่มอาเซียนมาร่วมจัดแสดงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสสัมผัสนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าจาก NETA อย่างใกล้ชิด ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากตัวแทนของประเทศต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง NETA U โดยคาดหวังให้ NETA แนะนำรุ่นดังกล่าวสู่ตลาดอาเซียนเพื่อเพิ่มความหลากหลายของยานยนต์ไฟฟ้าและเป็นทางเลือกที่น่าสนใจให้กับผู้บริโภคในภูมิภาคดังกล่าว

●   “เราพร้อมสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชนในการสร้างการเติบโตให้กับตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน และพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้บริโภคทั่วทุกมุมโลกได้รับประโยชน์สูงสุดจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี” มร.เป่า จ่วงเฟย กล่าว

●   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ NETA Call Center โทร. 02-039-5751 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ ของ NETA ได้ที่ Facebook : Neta Auto Thailand หรือ Neta Line Official : @netaautothailand หรือ Website : www.neta.co.th      ●