November 18, 2022
Motortrivia Team (10344 articles)

Toyota จัดทำภาพยนตร์โฆษณา Keep On Paying It Forward

ประชาสัมพันธ์

●   “มีคำกล่าวซ้ำ การทำซ้ำแบบเดิมเรื่อยๆ จะไม่มีทางได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น แต่เราเชื่อว่า การส่งต่อสิ่งที่ดีซ้ำๆ ให้ผู้อื่น จะสร้างสิ่งที่ดีต่อเนื่อง ไม่มีที่สิ้นสุด” บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ก็เช่นกัน กว่า 30 ปี ที่สนับสนุนทุกความตั้งใจและขับเคลื่อนความฝัน ในการส่งต่อโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ที่ขาดแคลน ผ่านมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย และเราจะยังคงทำต่อไป ตามคำกล่าวที่ว่า “การแบ่งปันที่ไม่สิ้นสุด เพื่อขับเคลื่อนความสุขอย่างยั่งยืน”

●   นับย้อนไปกว่า 30 ปี บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้จัดตั้ง มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ให้ได้รับโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตให้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจาก นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันการศึกษาในประเทศ เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลอันเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ได้แก่ 1. สนับสนุนการศึกษาทุกระดับชั้น 2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 3. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์

●   บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จึงได้สร้างสรรค์โฆษณา เรื่อง ไม่เคยหยุดทำในสิ่งที่เชื่อ (Keep On Paying It Forward) ความยาวประมาณ 5.51 นาที โดยเป็นภาพยนต์โฆษณาส่งเสริมบุคลากรที่มีคุณภาพ ที่ได้รับทุนจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย โดยนำเสนอผ่านสื่อ ช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) และช่องทางยูทูป (Youtube) ของ Toyota Motor Thailand

●   สำหรับเรื่อง ไม่เคยหยุดทำในสิ่งที่เชื่อ เป็นการนำเสนอเรื่องราวของ ครูจุไรรัตน์ ปินตาปัน หรือ ครูบี หนึ่งในผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุน จากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย จากวัยเด็กที่มีอาชีพในฝันอยากเป็นแอร์ โฮสเตส และเป็นเด็กตั้งใจเรียน เพื่อให้สามารถทำความฝันของตัวเองให้เกิดขึ้นได้จริง แต่ด้วยมีความจำเป็นที่ต้องช่วยงานที่บ้านทุกวัน จนทำให้ไม่ค่อยมีเวลาในการอ่านหนังสือ ทำให้การสอบในแต่ละครั้งทำได้คะแนนน้อยลงเรื่อยๆ

●   ต่อมามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยได้เข้ามาเสนอทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีจริยธรรม แต่ขาดแคลนคุณทรัพย์เพื่อสนับสนุนโอกาสการเรียนรู้ นำความรู้ไปพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต ครูประจำชั้นจึงเห็นพฤติกรรมที่ดีของ บี ที่ชอบช่วยเหลือครู ทำให้ครูอยากลงพื้นที่ไปที่บ้าน จึงทำให้ครูได้รับรู้เรื่องราวหลังเลิกเรียนของ บี ว่าทำอะไรบ้าง ทำให้ครูประจำชั้นเห็นใจและอยากช่วย บี ให้กลับมามีผลการเรียนที่ดีขึ้นกว่าเดิม ครูช่วยสอนพิเศษให้กับ บี จนมีผลการเรียนที่ดี จึงได้รับคัดเลือกเป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดี

●   ทั้งนี้ ทำให้ครูจุไรรัตน์ ปินตาปัน ได้รับทุนการศึกษา จากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย จนเรียนจบปริญญาและได้บรรจุเป็นครู จนปัจจุบัน ครูจุไรรัตน์ ปินตาปัน เป็นครูชั้นประถมศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

●   นี่เป็นเพียงบางส่วนกว่า 18,000 ทุน ที่สนับสนุนทุกความตั้งใจและขับเคลื่อนความฝัน
จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ผ่านมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย และไม่เคยหยุดทำในสิ่งที่เชื่อ และกว่า 30 ปี ในการส่งต่อโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนและเราจะยังคงทำต่อไป “มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย การแบ่งปันที่ไม่สิ้นสุด เพื่อขับเคลื่อนความสุขอย่างยั่งยืน”

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โตโยต้า ในประเทศไทย เชิญได้ที่เว็บไซท์ : www.toyota.co.th เฟซบุ๊ค แฟนเพจ : facebook.com/toyotamotor.th หรือติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า 1486 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ 1800-238444 โทรฟรีสำหรับต่างจังหวัด เฉพาะโทรศัพท์พื้นฐาน ตลอด 24 ชั่วโมง ●

Tags CSR, Toyota