December 20, 2022
Motortrivia Team (10150 articles)

สมบูรณ์ฯ / E Tuk ลงนามใช้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต Smart E-Tuk

ประชาสัมพันธ์

●   บริษัท สมบูรณ์ ทรอน เอนเนอร์จี (Somboon Tron Energy Co., ltd.) ลงนามกับ บริษัท E-Tuk Factory ในข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในฐานะศูนย์กลางการผลิตของ SMART E-TUK และร่วมมือในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานและการพัฒนาตลาดสำหรับ E-TUK เพื่อเจาะอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการบริการในประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลก โดยคาดว่าจะสามารถส่งมอบในประเทศได้มากกว่า 100 คัน ภายในปีนี้และ 500 คันภายใน 2 ปีข้างหน้า

จากซ้าย : นางสาวนภัสสร กิตะพาณิชย์ ประธาน STRON และ มร. วินเซนต์ แวน แคมเพน ประธาน E-Tuk Factory

●   โดยแพลตฟอร์ม E-TUK พัฒนาจากความชำนาญในแพลตฟอร์มรถตุ๊กตุ๊ก พร้อมการปรับ เปลี่ยนแบบโมดูล่า (Modular Platform) รวมถึงเทคโนโลยีระบบ SMART แบตเตอรี่ พร้อมการติดตามอัจฉริยะ ตอบสนองการเติบโตความต้องการของตลาดต่อรถสามล้อไฟฟ้า ข้อตกลงนี้เป็นการควบรวมจุดแข็งของบริษัท STRON ในอุตสาหกรรมยานยนต์และยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ร่วมกับประสบการณ์ อันยาวนานของ ETUK ในด้านโซลูชันรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าเพื่อยั่งยืน ด้วยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับต่ำและเทคโนโลยีระดับสูงสำหรับการจัดการยานพาหนะอัจฉริยะ (Smart Fleet Management)

●   นางสาวนภัสสร กิตะพาณิชย์ ประธาน STRON และ มร. วินเซนต์ แวน แคมเพน ประธาน E-Tuk Factory เปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมโซลูชัน TUKTUK ไฟฟ้าที่ยั่งยืน สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการพัฒนาศูนย์กลางการผลิตในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนให้ E-TUK มีศูนย์กลางการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของ E-TUK จากประเทศต่างๆ นอกจากนี้ยังส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาเทคโนโลยี EV ประเทศไทยนำสู่การเป็นศูนย์กลาง EV ในเอเชีย (EV Hub in Asia)

●   ในปี 2565 บริษัทฯ วางแผนที่จะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า 2 กลุ่ม ได้แก่ รถโดยสารไฟฟ้า และรถ 3 ล้อไฟฟ้า โดยคาดว่าจะสามารถจัดส่งให้กับกลุ่มลูกค้าทั้ง กลุ่ม Logistic และการบริการอื่นๆ ในปีนี้ได้ถึง 200 คัน และ 500 คันภายใน 2 ปี กำลังการผลิตของบริษัทฯ สามารถทำได้ถึง 1,000 คันต่อปี โดยการผลิตส่งออกจะอยู่ที่ประมาณ 75-80%

●   ยานพาหนะทั้งสองประเภทได้รับการพัฒนา โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้ มีการใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่ LFP ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และโซลูชันเพื่อตอบโจทย์ตลาดเฉพาะในแบบต่างๆ (Niche Market) เพื่อส่งเสริมให้แพลตฟอร์มรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าในกรณีการใช้งานที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการบริการ บริษัทมีกลยุทธ์สำคัญในการขยายความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ โดยเฉพาะห่วงโซ่อุปทานของส่วนประกอบ ผู้ประกอบการสถานีชาร์จ ผู้ประกอบการยานยนต์ ตลอดจนผู้ใช้ เพื่อรองรับความต้องการทางด้านยานยนต์ไฟฟ้าของทั้งภาคเอกชนและภาครัฐที่เพิ่มสูงขึ้น

●   อย่างไรก็ตาม STRON คาดว่าจะมีส่วนแบ่งการตลาดในตลาดรถสามล้อไฟฟ้าให้ได้มากถึง 50% ของตลาดเพื่อการขนส่งในประเทศไทย โดยปัจจุบันรถขนส่งระยะสั้นในประเทศไทยมีจำนวนราว 5 หมื่นคัน แบ่งเป็น รถจักรยานยนต์ 4 หมื่นคัน และรถกระบะเพื่อการพาณิชย์ จำนวน 1 หมื่นคัน ซึ่งคาดว่ารถสามล้อไฟฟ้าจะเข้าไปทดแทนและส่งเสริมให้กับบริษัทขนส่งได้เป็นอย่างดี เพื่อลดต้นทุนและลดภาวะโลกร้อนได้ตามในอุตสหกรรมต่างๆได้

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ www.satpcl.co.th หรือ facebook.com/Somboon-Group-Careers หรือ etukfactory.com หรือ facebook.com/etukfactory