February 27, 2023
Motortrivia Team (10150 articles)

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ Toyota เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับ ปวส.

ประชาสัมพันธ์

●   วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2566 ภายใต้หลักสูตรอาชีวศึกษา ร่วมกับหลักสูตรการอบรมตามมาตราฐาน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น

●   เมื่อจบการศึกษาจะได้รับโอกาสเป็นช่างเทคนิค ช่างซ่อมตัวถัง และสี ผู้บริหารงานบริการ หรือพนักงานอะไหล่ในศูนย์บริการโตโยต้า รวมทั้งศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในโครงการความร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รวมถึงโอกาสทำงานในบริษัทชั้นนำด้านยานยนต์อื่นๆ หรือสามารถเลือกเข้าร่วมโครงการส่งนักศึกษาไปทำงานด้านเทคนิคยานยนต์ ที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อมีโอกาสเข้ารับคัดเลือกไปทำงานที่ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ในประเทศญี่ปุ่น

เปิดรับสมัคร 3 สาขางาน

  • สาขางานเทคนิคยานยนต์อัจฉริยะ (หลักสูตรทวิภาคี และ หลักสูตรปกติ)
  • สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์
  • สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์

โอกาสเปิดกว้างทางการศึกษา

  • มีทุนกู้ กยศ.
  • ผ่อนชำระค่าธรรมเนียมได้
  • ยินดีรับบัตรเครดิต
  • เปิดรับสมัครวันนี้ถึง 9 มิถุนายน 2566 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • จบการศึกษา ระดับ ปวช., ม.6 หรือเทียบเท่า
  • เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

●   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ อ. ทวีศักดิ์ ประนอมมิตร โทร. 086-323-7683 หรือ อ. วัชรีภรณ์ พงษ์ไชย โทร. 086-323-7684 หรือสนใจสมัครออนไลน์ หรือสอบถามข้อมูลอื่นๆ ได้ที่ www.toyotacollege.ac.th (ทราบผลทันทีหลังการสอบสัมภาษณ์) ลงทะเบียนเรียน และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาครบ 1 เทอม รับฟรีทันที ชุดเครื่องมือช่างมูลค่า 6,100 บาท         ●

Tags CSR, Toyota