June 22, 2023
Motortrivia Team (10657 articles)

Bridgestone ส่งมอบยางรถโดยสารพลังไฟฟ้าแก่ ไทย สมายล์ บัส

ประชาสัมพันธ์

●   บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบผลิตภัณฑ์ Bridgestone ECOPIA R156 นวัตกรรมยางรักษ์โลกที่ช่วยเติมเต็มสมรรถนะความปลอดภัย และมอบความคุ้มค่าในการใช้งานให้กับบริษัท ไทย สมายล์ บัส (จำกัด) เพื่อใช้สำหรับรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า 100% ซึ่งให้บริการประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ขานรับกับแนวคิดของไทย สมายล์ บัส ที่ว่า “Thai Smile Bus Our Love Will Change The World รักเรารักษ์โลก” ด้วยการเปลี่ยนรถโดยสาร NGV มาเป็นรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อร่วมผลักดันนโยบายการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังตอกย้ำเจตนารมณ์ของบริดจสโตนในการร่วมยกระดับสังคมแห่งการเดินทางและการขนส่งยุคใหม่สู่สังคมแห่งยานยนต์พลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนไทย และร่วมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น

คุณฮิโรยูกิ มะซึโมะโตะ ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจโซลูชั่นยางรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (กลาง) พร้อมด้วยทีมงานจากบริษัท ไทย สมายล์บัส (จำกัด)

●   คุณฮิโรยูกิ มะซึโมะโตะ ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจโซลูชั่นยางรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “นับเป็นโอกาสอันดีที่บริดจสโตนได้มีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย และสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นผ่านความร่วมมือกับไทย สมายล์ บัส โดยเรามุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมยางที่ตอบโจทย์สมรรถนะการใช้งานของลูกค้า มอบความปลอดภัย และความคุ้มค่า พร้อมคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการร่วมสนับสนุนระบบขนส่งสาธารณะพลังงานไฟฟ้า และขับเคลื่อนประเทศสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยสามารถสังเกตรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าของไทย สมายล์ บัส ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ Bridgestone ECOPIA R156 ซึ่งจะมีสัญลักษณ์ติดอยู่ที่ตัวรถ และให้บริการประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล”

●   ผลิตภัณฑ์ Bridgestone ECOPIA R156 คือนวัตกรรมยางเรเดียลสำหรับรถบรรทุกและรถโดยสาร มีอายุการใช้งานที่ยาวนานด้วยเทคโนโลยีการออกแบบเนื้อยาง ทำให้เนื้อยางสึกเรียบสม่ำเสมอตลอดเส้น สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดพลังงาน และลดต้นทุนด้วยโครงยางซึ่งเพิ่มความสามารถในการนำกลับมาหล่อดอกได้อย่างเหนือชั้น และส่วนผสมเนื้อยางพิเศษ (ECOPIA Compound) ที่ช่วยลดความต้านทานต่อการหมุน แต่ยังคงสมรรถนะในการขับขี่และปลอดภัย อีกทั้งยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งตอบโจทย์ ไทย สมายล์ บัส ได้เป็นอย่างดี

●   ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับ “Bridgestone E8 Commitment” หรือ พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน *1 “ด้าน Extension (การเติบโต) ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อพัฒนานวัตกรรมของยาง เพื่อส่งเสริมการใช้รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า”, “ด้าน Ecology (สิ่งแวดล้อม) ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง บริการ และโซลูชั่นที่ช่วยประหยัดพลังงาน เพิ่มความคุ้มค่าในการเดินทาง ทั้งยังส่งเสริมการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม”, “ด้าน Ease (ความสะดวกสบาย) ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ยางที่ช่วยตอบสนองความต้องการ และเติมเต็มประสบการณ์การเดินทางที่สะดวกสบาย และปลอดภัยสำหรับผู้คนในสังคม” และ “ด้าน Empowerment (พลังทางสังคม) ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมสังคมการเดินทางอย่างยั่งยืน ผ่านการเดินทางโดยรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า”         ●

* 1 กลุ่มบริษัทในเครือบริดจสโตนได้กำหนด “Bridgestone E8 Commitment (พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน)” เพื่อช่วยให้บรรลุวิสัยทัศน์: “สู่ปี ค.ศ. 2050 บริดจสโตนยังคงส่งมอบคุณค่าให้สังคมและลูกค้าในฐานะองค์กรผู้ส่งมอบโซลูชั่นอย่างยั่งยืน” ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการบริหารควบคู่ไปกับการสร้างความไว้วางใจและน่าเชื่อถือให้กับคนรุ่นต่อไปในอนาคต “Bridgestone E8 Commitment (พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน)” ประกอบด้วยคุณค่า 8 ด้านของบริดจสโตนที่เริ่มต้นด้วยตัวอักษร “E” (ด้าน Energy (พลังงาน), ด้าน Ecology (สิ่งแวดล้อม), ด้าน Efficiency (ประสิทธิภาพ), ด้าน Extension (การเติบโต), ด้าน Economy (เศรษฐกิจ), ด้าน Emotion (ความรู้สึก), ด้าน Ease (ความสะดวกสบาย) และด้าน Empowerment (พลังทางสังคม) ซึ่งกลุ่มบริษัทในเครือบริดจสโตนจะมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผ่านเจตจำนงและกระบวนการทำงานร่วมกับพนักงาน สังคม พันธมิตร และลูกค้า เพื่อสังคมที่ยั่งยืน