June 26, 2023
Motortrivia Team (10669 articles)

ผู้ผลิตพาหนะไฟฟ้าจากจีน หนุนไทยส่งเสริมการใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้า

ประชาสัมพันธ์

●   เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าบริการสาธารณะ โดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ได้จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ และในโอกาสนี้ บริษัทไถ่หลิง (TAILG : Tailing Electric Vehicle) จากประเทศจีน ได้มอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าให้กับกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปมอบให้กับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับให้บริการสาธารณะในประเทศไทย

●   ดร. มุชตัก เมมอน (Mushtaq Memon) ผู้ประสานงานฝ่ายประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร สำนักงานเอเชีย แปซิฟิก โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ กล่าวว่า ไถ่หลิงได้กลายมาเป็นพันธมิตรด้านการเดินทางด้วยยานพาหนะไฟฟ้าของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติในปี 2561 และไถ่หลิงได้เปิดตัวโครงการนำร่องการเดินทางด้วยยานพาหนะไฟฟ้าในกว่า 100 ประเทศ รวมถึงเคนยาและฟิลิปปินส์ ซึ่งช่วยสนับสนุนความพยายามของสหประชาชาติในการปรับปรุงคุณภาพอากาศและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ และเราเล็งเห็นว่ามีศักยภาพมากมายในการส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าบริการสาธารณะในประเทศไทย ขณะเดียวกัน ผู้แทนของกรุงเทพมหานครระบุว่า ประเทศไทยมีรถจักรยานยนต์จำนวนมหาศาล และด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาลและบริษัทต่าง ๆ เช่น ไถ่หลิง คาดว่าประเทศไทยจะประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนจากยานพาหนะที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงไปสู่ยานพาหนะไฟฟ้าในอีกไม่นานนี้ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการใช้พลังงานสำหรับการเดินทางในเมืองและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน

●   นายหวัง ซูถัง (Wang Shutang) รองผู้อำนวยการศูนย์แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมภายใต้ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน (เซินเจิ้น) กล่าวว่า เซินเจิ้นและกรุงเทพฯ เป็นเมืองพี่เมืองน้องกัน ดังนั้นจึงควรเรียนรู้ซึ่งกันและกันและได้รับประโยชน์ร่วมกัน พร้อมกับเสริมว่าจะพยายามยกระดับความร่วมมือและการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศต่าง ๆ ภายใต้ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ตลอดจนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่างรัฐบาลไทย องค์กรระหว่างประเทศ และภาคธุรกิจ

●   นายเกออร์ก ชมิดท์ (Georg Schmidt) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย, นางสาวกีต้า ซับบระวาล (Gita Sabharwal) ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย, นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร, นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รวมถึงรองผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้มาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเปิดโครงการ พร้อมกับขอบคุณไถ่หลิงที่ให้การสนับสนุนในระยะยาวแก่โครงการ ขณะเดียวกัน ผู้แทนจากกลุ่มวิจัยอิสระของไทยด้านการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า, ดร. สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (เอ็นเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), นายสมศักย์ ปรางทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), นายเหยา หลี่ (Yao Li) ประธานบริษัทไถ่หลิง และนางอารีรัตน์ ศรีประทาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะ สตาเลียน จำกัด ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเชิงลึกเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและบทบาทความสำคัญของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในระบบขนส่งมวลชน

●   ทั้งนี้ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดที่ไถ่หลิงมอบให้กับประเทศไทยในครั้งนี้ ใช้ระบบที่บริษัทพัฒนาขึ้นโดยอิสระและจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทำให้รถมีกำลังสูงและวิ่งได้ไกลขึ้น         ●