June 15, 2023
Motortrivia Team (10515 articles)

โตโยต้าประกาศผล Toyota Dream Car Art Contest 2023

ภาพ : สุพรรณี ยังอยู่

●   นายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ นายยศพล เวณุโกเศศ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีโครงการ “โตโยต้ารถยนต์ในฝัน – TOYOTA Dream Car Art Contest 2023” เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ศกนี้ ณ TOYOTA ALIVE ถ.บางนา-ตราด กม. 3

●   โตโยต้ารถยนต์ในฝัน หรือ TOYOTA Dream Car Art Contest เป็นโครงการประกวดภาพวาดระบายสีระดับโลก จัดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถของเยาวชนไทย ควบคู่ไปกับส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ผ่านการใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางในการวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ “รถยนต์ในฝัน” รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เกิดความสนใจในเทคโนโลยี และนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคต พร้อมเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างโอกาส สนับสนุนความสามารถของเยาวชนไทย ให้พัฒนาก้าวไกลสู่เวทีระดับสากล

นายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

●   นายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวในพิธีมอบรางวัลว่า “TOYOTA Dream Car Art Contest เป็นอีกหนึ่งโครงการที่โตโยต้าให้ความสำคัญ และดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 12 ปี เรามุ่งหวังให้เด็ก และเยาวชนไทย ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ รวมถึงพัฒนาทักษะทางด้านศิลปะ โดยเน้นที่การแสดงออกทางด้านจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ พร้อมกระตุ้นให้เกิดความสนใจในเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคต นอกจากนี้ยังมีการสอดแทรกแนวคิด “รถรักษ์โลก”

●   ผ่านกิจกรรมเวิร์คชอพ ในรูปแบบออนไลน์ และการลงพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความร่วมมือกัน ในการสร้างสังคมแห่งความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยการนำเสนอผลงานรถยนต์ในฝัน ที่ประหยัดพลังงาน และลดการปลดปล่อยมลพิษสู่อากาศในการประกวดครั้งนี้ด้วย”

●   โตโยต้ามุ่งหวังที่จะยกระดับ และเสริมสร้างทักษะด้านศิลปะ และการสร้างผลงานอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้พื้นฐานด้านการวาดภาพ และเสริมจินตนาการด้านความคิด ภายใต้หัวข้อ “โตโยต้ารถยนต์ในฝัน” และได้สอดแทรกแนวคิด “รถรักษ์โลก” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความร่วมมือกัน ในการสร้างสังคมแห่งความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ “Multi-pathway to reduce Co2 (Carbon Neutrality)”

นายยศพล เวณุโกเศศ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

●   นายศุภกร กล่าวต่อไปว่า “ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการ มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมากกว่า 4,000 ผลงาน จากน้องๆ ผู้เข้าประกวดทั่วประเทศ ซึ่งเราได้เห็นความตั้งใจ ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ผ่านผลงานการประกวดในครั้งนี้อย่างมากมาย โดยการประกวดในครั้งนี้ เราได้คัดเลือกตัวแทนทั้งหมด 9 คน เพื่อผ่านเข้ารอบสุดท้าย โดยแบ่งกลุ่มของผู้เข้าประกวดออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกันคือ รุ่นระดับอายุไม่เกิน 7 ปี รุ่นระดับอายุ 8 – 11 ปี และรุ่นระดับอายุ 12-15 ปี น้องๆ ทั้ง 9 คนนี้ยังได้รับโอกาสในการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด TOYOTA Dream Car Art Contest 2023 ที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย ซึ่งผมหวังว่าผลงานจากฝีมือของเด็กไทยในปีนี้ จะมีโอกาสคว้ารางวัลจากเวทีการประกวดระดับโลกได้อีกครั้ง”

●   และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้แก่โครงการฯ และเยาวชนไทย ที่ได้รับพระราชทานพระวโรกาสจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด TOYOTA Dream Car Art Contest 2023 ในระดับประเทศ สำหรับเยาวชนที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของทั้ง 3 รุ่น ตลอดจนโครงการฯ จะมอบทุนการศึกษา พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับเยาวชนที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอีกด้วย

●   นายศุภกร กล่าวขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของโครงการนี้ว่า “อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้โครงการนี้ประสบผลสำเร็จนั่นคือ การได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผมขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนโครงการมาโดยตลอด และขอเป็นกำลังใจให้น้องๆ เยาวชนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดในครั้งนี้อย่าหยุดพัฒนาฝีมือ หมั่นสร้างผลงานของตนเองต่อไป และขอเป็นกำลังใจให้ผู้ชนะทุกคนประสบความสำเร็จ สามารถคว้ารางวัลในการประกวดระดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต่อไป”

●   รายชื่อคณะกรรมการตัดสินการประกวด : ประธานคณะกรรมการ ดร. สังคม ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร

●   คณะกรรมการ : (1) ผศ.ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2) ดร.ปทุมมา บำเพ็ญทาน รองคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (3) อาจารย์ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร หัวหน้าภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (4) คุณศิริวรรณ เต็มผาติ ที่ปรึกษาโครงการฯ Conceptual Designer Ink Studio

ผลการประกวด

●   รุ่นระดับอายุไม่เกิน 7 ปี : รางวัลชนะเลิศ ด.ญ. จิรภิญญา เหล็กกล้า โรงเรียน​อนุบาล​วังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ผลงานชื่อ “รถรักษ์โลก” แนวคิดการออกแบบ : รถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายในรถมีต้นไม้ มีสัตว์น้ำที่จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ มีแขนยาว ๆ ไว้เก็บขยะ มีท่ออากาศปล่อยออกซิเจนให้แก่เพื่อนมนุษย์

●   รองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ช. ภูมิภักดี สุดสัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี จังหวัดสระแก้ว ผลงานชื่อ “รถพลังงานเเสงอาทิตย์” แนวคิดการออกแบบ : รถยนต์ที่สามารถดูดซับแสงอาทิตย์ เอามาใช้เป็นพลังงานในการขับเคลื่อน และยังสามารถนำมาเป็นพลังงานไฟฟ้าให้ผู้คนได้ด้วย

●   รองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ญ. กษิรา ไทเมืองพล โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ จังหวัดขอนแก่น ผลงานชื่อ “School Bus” รถต้นไม้สายเเบ่งปัน แนวคิดการออกแบบ : เป็นรถต้นไม้เคลื่อนที่ที่ใช้พลังงานน้ำใจจากทุกคน เปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทน อีกทั้งยังไม่ปล่อยแก๊ส Co2 รถคันนี้จะเอาหนังสือ อุปกรณ์การเรียน ของใช้จำเป็นไปให้เด็กที่ขาดแคลน

●   รุ่นระดับอายุ 8-11 ปี : รางวัลชนะเลิศ ด.ช. กันตพัฒน์ พันธ์ป้อม โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี ผลงานชื่อ “รถดอกหญ้าพลังงานลม DANDELION” แนวคิดการออกแบบ : รถจากดอกหญ้าที่ใช้พลังงานลม ความพิเศษคือดูดก๊าซ CO2 แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนและปล่อย Oxygen ให้อากาศที่ดีแก่คน สามารถวิ่งบนบกบนฟ้าได้

●   รองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ญ. วรพิชชา พวงประโคน โรงเรียน​อนุบาล​วังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ผลงานชื่อ “รถล้างท่ออุดตัน” แนวคิดการออกแบบ : น้ำดีไล่น้ำเสียของในหลวง ร.9 ตัวรถมีเครื่องวัดค่าน้ำ mกรองน้ำเสีย ดูดขยะ ปล่อยออกซิเจนให้น้ำเสียกลับมาดีและนำกลับมาใช้เป็นพลังงานทดแทน และยังทำให้ท่อไม่อุดตันอีกด้วย

●   รองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ช. ภูมังกร บุญจันทร์ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลงานชื่อ “รถกำจัดมลพิษ PMK 5.5” แนวคิดการออกแบบ : รถกำจัดมลพิษ PMK 5.5 สามารถบินไปยังจุดที่ตรวจจับพบว่ามีกลุ่มก๊าซพิษแน่นหนาก๊าซพิษจะถูกดูดเข้าใต้ท้องรถผ่านกระบวนการฟอกให้เป็นอากาศบริสุทธิ์แล้วปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ

●   รุ่นระดับอายุ 12-15 ปี : รางวัลชนะเลิศ ด.ญ. พรสินี ชูหนู โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลงานชื่อ “Ocean’s Hope” แนวคิดการออกแบบ : รถเก็บขยะในทะเล เมื่อขยะในน้ำหายไปจะลดการเกิดการเน่าเสีย ที่จะเป็นการปล่อยแก๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อช่วยลดมลภาวะ อีกทั้งยังช่วยเหลือสัตว์ทะเล มนุษย์ได้อีกด้วย

●   รองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ญ. วีรนุช หลองทุ่ง โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ผลงานชื่อ “รถดูด PM 2.5” แนวคิดการออกแบบ : รถยนต์ที่จะดูดฝุ่น PM2.5 เข้ามาและอัดแน่นฝุ่น ผลิตออกมาเป็นกระถางใส่ต้นไม้เพื่อใช้ดูดซับมลพิษและฝุ่นในอากาศ ทำให้เรามีอากาศที่บริสุทธิ์ในการหายใจ

●   รองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ญ. ณัฎฐ์กฤตา ภูทอง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานีผลงานชื่อ “รถยนต์ รีไซเคิล สร้างอากาศบริสุทธิ์ ช่วยลดภาวะ” แนวคิดการออกแบบ : รถยนต์ที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล ใช้พลังงานจากธรรมชาติ สั่งงานจากแอพพลิเคชั่น มีระบบลดการปล่อย CO2 สร้างอากาศบริสุทธิ์ ดูดขยะเข้าไปคัดแยกแล้วนำกลับมาผลิตเป็นชิ้นส่วนต่าง ๆ ของรถยนต์

●   ติดตามข้อมูลข่าวสาร และร่วมลุ้นผลงานของเยาวไทยในระดับโลกผ่านทาง Facebook: Toyota Dream Car Art Contest หรือ Line OA: @dreamcar2023 หรือ Dream Car Thailand Website: toyotadreamcarthailand.com หรือ โทร. 096-847-1417         ●

Toyota Dream Car Art Contest 2023