June 22, 2023
Motortrivia Team (9699 articles)

Toyota เปิดตัวโครงการ Sustainable Cities Challenge

ประชาสัมพันธ์

●   Toyota Mobility Foundation (TMF – มูลนิธิโตโยต้า โมบิลิตี้) ร่วมกับ Challenge Works และ World Resources Institute เปิดตัวโครงการระดับโลก Sustainable Cities Challenge มูลค่า 9 ล้านดอลลาร์ เพื่อช่วยให้เมืองต่างๆ สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนนับล้านทั่วโลก

●   ในขณะที่เมืองต่างๆ ได้เติบโตขึ้น ความท้าทายในการเคลื่อนย้ายผู้คนและสินค้า ที่มีความน่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมสำหรับทุกคนเป็นสิ่งที่สำคัญ ในขณะเดียวกันโอกาสในการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าด้านการขนส่ง การออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน การดำเนินงาน ทางเลือกด้านพลังงาน และระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงกันมีความสำคัญเป็นอย่างมาก

●   โครงการ Sustainable Cities Challenge มีเป้าหมายในการพัฒนาชีวิตของผู้คน เพื่อเพิ่มการเข้าถึงงาน การศึกษา และบริการที่จำเป็นอื่นๆ โดยโครงการนี้จะนำหน่วยงานของเมืองมาทำงานร่วมกับนักพัฒนา เพื่อค้นหาวิธีการเอาชนะอุปสรรคด้านการเดินทาง โดยมีเป้าหมายในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การปรับปรุงการเข้าถึงการเดินทาง และการใช้ข้อมูลเพื่อระบบขนส่งที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว

●   ไรอัน เคลม (Ryan Klem) ผู้อำนวยการโครงการของมูลนิธิ โตโยต้า โมบิลิตี้ เปิดเผยว่า “จากประสบการณ์ในการทำกิจกรรมของเราในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การมีส่วนร่วมของเมืองมีความสำคัญต่อการพัฒนาเมืองเป็นอย่างมาก ตลอดโครงการ Sustainable Cities Challenge เรามีความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับหน่วยงานของเมือง ในการมองหานวรรตกรรมใหม่ๆ เพื่อการแก้ปัญหาที่สำคัญ และสามารถนำไปขยายผลสำหรับเมืองอื่นๆ ต่อไป”

การเข้าร่วมโครงการ

●   ในขั้นตอนแรก เปิดโอกาสให้ผู้นำ และหน่วยงานของเมือง หน่วยงานด้านการขนส่ง และหน่วยงานท้องถิ่นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถส่งหัวข้อที่สนใจหนึ่งหัวข้อหรือมากกว่า ภายใต้หัวข้อดังต่อไปนี้

  • การขยายการเข้าถึงการเดินทางที่ปลอดภัย ในราคาที่เข้าถึงได้ และครอบคลุมสำหรับทุกคน
  • การใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงเพื่อการเดินทางที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว
  • การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการหาทางออกด้วยวิธีที่ทำให้เกิดปริมาณก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ และการใช้พลังงานหมุนเวียน

●   เมืองที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมการอบรมที่สถาบันการเสริมสร้างศักยภาพในประเทศสหรัฐอเมริกา และจะได้รับการสนับสนุนในการร่วมพัฒนาวิธีการแก้ปัญหา รวมถึงจะได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายของเมืองแห่งนวัตกรรมอื่นๆ

●   ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เมืองที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 3 แห่ง จะเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน City Challenge เพื่อให้เหล่านักพัฒนา จากทั่วโลก ซึ่งอาจจะมาจากเมืองหรือประเทศนั้นๆ เอง ได้นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่สามารถใช้ได้กับเมืองที่ได้รับการคัดเลือก

●   นักพัฒนาที่ชนะการคัดเลือกในแต่ละเมือง จะได้รับการประกาศผลในช่วงปลายปี พ.ศ.2567 เมืองต่างๆ และนักพัฒนาจะได้รับการจัดสรรปันส่วนจากเงินสนับสนุน 9 ล้านดอลลาร์ เพื่อนำไปดำเนินการทดสอบในการแก้ปัญหา

เพิ่มทางออกในการเดินทางเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

●   หลายเมืองกำลังปรับตัวเข้ากับพฤติกรรม และวิถีชีวิตใหม่ๆ ซึ่งรวมถึงการใช้เครื่องมือผ่านช่องทางออนไลน์ มากขึ้น และการเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน ในขณะที่ปัจจุบันประชากรมากกว่าครึ่งของโลกอาศัยอยู่ในเมือง สหประชาชาติได้คาดการณ์ว่า ประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 ใน 3 ภายในปี พ.ศ. 2593 ซึ่งเมืองต่างๆ เหล่านี้ เป็นสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 70% ทั่วโลก

●   Sustainable Cities Challenge ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิโตโยต้า โมบิลิตี้ โดยร่วมมือกับ Challenge Works และ World Resources Institute ซึ่งทาง Challenge Works เป็นผู้นำระดับนานาชาติในการพัฒนาโครงการท้าทายเพื่อขับเคลื่อนความคิดใหม่ๆ และหาทางออกที่สร้างสรรค์สำหรับปัญหาที่สังคมต้องเผชิญอยู่ ส่วน World Resources Institute ซึ่งเป็นองค์กรด้านการวิจัยระดับโลก ก็จะทำงานร่วมกับพันธมิตร เพื่อพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาเชิงปฏิบัติที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คน ในขณะที่ยังสามารถรักษาธรรมชาติให้อยู่ร่วมกันได้

●   เคที นอทสไตน์ (Kathy Nothstine) หัวหน้าฝ่าย Future Cities ของ Challenge Works กล่าวเสริมว่า “ผู้คนที่มีความสามารถทั่วโลกกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อหาทางออกที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อช่วยให้การเดินทางเป็นไปได้ดียิ่งขึ้น ในขณะที่พยายามลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โครงการ Sustainable Cities Challenge จะช่วยเชื่อมโยงนักพัฒนาเหล่านั้นกับเมืองต่างๆ เพื่อทำการทดสอบ และปรับเปลี่ยนวิธีการตามความต้องการของพื้นที่นั้นๆ เพื่อปรับปรุงชีวิตของผู้คน ความท้าทายเช่นนี้จะเป็นแรงกระตุ้นเพื่อเร่งให้เกิดนวัตกรรมในสภาพแวดล้อมจริง”

●   นอกเหนือจากการช่วยให้เมืองลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้ว การเปลี่ยนระบบการเดินทาง จะช่วยให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมีประชากรมากกว่า 1.2 พันล้านคนที่อาศัยอยู่ในเมือง ไม่สามารถเข้าถึงบริการหลักอย่างน้อยหนึ่งบริการ หรือมากกว่านั้น

●   เบน เวลล์ (Ben Welle) ผู้อำนวยการฝ่ายการขนส่งแบบบูรณาการและนวัตกรรมที่ Ross Center for Sustainable Cities ของ World Resources Institute กล่าวเพิ่มเติมว่า “เมืองต่างๆ ต้องการนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเดินทางที่ยั่งยืน ลดการปล่อยมลพิษ ส่งเสริมสุขภาพ และเพิ่มการเข้าถึงงาน และโอกาสสำหรับทุกคน โครงการ Sustainable Cities Challenge ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับเมืองต่างๆ ในการเพิ่มศักยภาพและสนับสนุนนักพัฒนาในการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่”

เกี่ยวกับมูลนิธิโตโยต้า โมบิลิตี้

●   มูลนิธิโตโยต้า โมบิลิตี้ (TMF) ก่อตั้งในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 โดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (TMC) สนับสนุนการพัฒนาสังคมเพื่อให้ทุกคนสามารถเดินทางไปยังที่ต่างๆ ได้อย่างอิสระ ทางมูลนิธิฯ ใช้ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีของโตโยต้าเพื่อสนับสนุนระบบการเดินทางให้มีความแข็งแกร่ง และขจัดความเหลื่อมล้ำในการเดินทางTMF ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย รัฐบาล องค์กรไม่แสวงผลกำไร สถาบันวิจัย และองค์กรอื่นๆ ดำเนินการโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) เพื่อจัดการกับปัญหาด้านการเดินทางทั่วโลก

●   ในอดีตที่ผ่านมาทาง TMF เป็นผู้นำการแข่งขันหลายรายการ ได้แก่ การแข่งขัน Mobility Unlimited Challenge ระดับโลกชื่อว่า CATCH ในมาเลเซีย การแข่งขัน InoveMob ในบราซิล และการแข่งขัน STAMP Challenge ในอินเดีย สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TMF ได้ที่ toyotamobilityfoundation.org

เกี่ยวกับ Challenge Works

●   เป็นเวลากว่าทศวรรษที่ Challenge Works สร้างชื่อเสียงในฐานะผู้นำระดับโลกด้านการออกแบบและนำเสนอความท้าทาย ซึ่งกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมล้ำสมัยเพื่อประโยชน์ต่อสังคม Challenge Works เป็นองค์กรเพื่อสังคมที่ก่อตั้งโดย หน่วยงานด้านนวัตกรรมของสหราชอาณาจักร ชื่อว่า Nesta ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เราได้รับรางวัลมากกว่า 80 รางวัล มอบเงินทุนสนับสนุน 100 ล้านปอนด์ และมีส่วนร่วมกับนักพัฒนามากกว่า 12,000 คน ทาง Challenge Works เชื่อว่าไม่มีความท้าทายใดที่แก้ไม่ได้ การร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงผลกำไร รัฐบาล และองค์กรอื่นๆ ทั่วโลกเพื่อค้นหาผู้ประกอบการและนำนวัตกรรมของพวกเขาที่สามารถแก้ปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่เราเผชิญได้ สามารถเยี่ยมชมได้ที่ challengeworks.org

เกี่ยวกับ World Resources Institute

●   World Resources Institute (WRI) เป็นองค์กรวิจัยระดับโลกที่มีสำนักงานในบราซิล จีน โคลอมเบีย อินเดีย อินโดนีเซีย เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา และสำนักงานภูมิภาคในแอฟริกาและยุโรป พนักงานทั้ง 1,700 คนของWRI ทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อพัฒนาวิธีแก้ปัญหาที่สามารถใช้งานได้จริงซึ่งช่วยปรับปรุงชีวิตของผู้คนและธรรมชาติ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : WRI.org และบน Twitter @WorldResources         ●