June 21, 2023
Motortrivia Team (10496 articles)

ttb จัดหลักสูตร LEAN for Sustainable Growth รุ่น 18

ประชาสัมพันธ์

●   ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี มุ่งมั่นสนับสนุนให้ลูกค้าธุรกิจประสบความสำเร็จ และเติบโตได้อย่างยั่งยืน เปิดอบรมหลักสูตร “LEAN for Sustainable Growth by ttb” รุ่นที่ 18 สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ เน้นเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือ Digital LEAN เสริมแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมและการปรับเปลี่ยนองค์กร ด้วยองค์ความรู้จากพันธมิตรชั้นนำ ทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่ครบครัน เพื่อให้ธุรกิจสามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ สามารถก้าวผ่านความท้าทายของจากการดิสรัปชันไปสู่ความยั่งยืนได้

●   นายศรัณย์ ภู่พัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต กล่าวว่า ในยุคดิสรัปชันได้ส่งผลกระทบไปในทุกวงการ ไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคและนวัตกรรมต่าง ๆ ซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากทุกธุรกิจต้องปรับตัวให้ทันแล้ว สิ่งที่สำคัญคือ การบริหารลดต้นทุนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย เพราะเมื่อมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามา จะส่งผลให้ต้นทุนในการแข่งขันทั้งระบบต่ำลง หากยังทำธุรกิจในรูปแบบเดิม จะไม่มีความสามารถในการแข่งขันได้เพียงพอ

●   สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ จากกระแสการเปลี่ยนผ่านเครื่องยนต์สันดาป ไปสู่รถยนต์ไฟฟ้า (รถยนต์ EV) ซึ่งกำลังมาแรงในขณะนี้ ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่กำลังเข้าสู่การดิสรัปชันทั้งรูปแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงวิธีการทำตลาดนำเสนอสินค้าต่อผู้บริโภคก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

●   หลักสูตร “LEAN for Sustainable Growth by ttb” รุ่นที่ 18 จึงได้มุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยในปี 2565 ประเทศไทยสามารถผลิตรถยนต์รวมกันถึง 1.88 ล้านคัน คิดเป็นสัดส่วนในการส่งออก 56% ของการผลิตทั้งหมด กลายเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ลำดับ 10 ของโลก มีมูลค่าส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนรวมกันถึง 9 แสนล้านบาท และมีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมกว่า 750,000 คน ดังนั้นหากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ ไม่ได้ตระหนักและปรับตัวจนสามารถลดต้นทุนได้แล้ว ก็จะทำให้สูญเสียความสามารถในการแข่งขันไปได้

●   นางพรรณวลัย อินทราพิเชฐ หัวหน้าบริหารการตลาดลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต กล่าวว่า ธนาคารพร้อมสนับสนุนให้ลูกค้าธุรกิจและเอสเอ็มอีประสบความสำเร็จ ผ่านการส่งมอบองค์ความรู้ภายใต้โครงการ “finbiz by ttb” ซึ่งถือเป็น Hub แห่งการเรียนรู้สำหรับผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง โดยหลักสูตร LEAN for Sustainable Growth by ttb รุ่น 18 สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ในรุ่นนี้มีผู้ประกอบการให้ความสนใจและผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมกว่า 50 บริษัท มีทั้งบริษัทที่เป็นลูกค้าและไม่ได้เป็นลูกค้าของธนาคาร โดยหลักสูตรมุ่งเน้นการเข้าถึงองค์ความรู้ที่ปรับให้เข้ากับความท้าทายของโลกปัจจุบัน ภายใต้ 3 แนวคิดที่สำคัญ ได้แก่

●   1. แนวคิดการพัฒนาประสิทธิภาพ (Efficiency Improvement) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งภายในองค์กร และทั้งซัพพลายเชน

●   2. แนวคิดการเร่งทรานส์ฟอร์มองค์กรเข้าสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อแนะนำแนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคตที่จะมีผลต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ รวมถึงการปรับตัวตามโลกเทคโนโลยีให้ทัน พร้อมวิธีสร้างองค์กรแบบ Agile เพื่อปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยี ซึ่งทางโครงการมีการพัฒนาองค์ความรู้ในส่วนนี้ ร่วมกับ ttb spark ทีมดิจิทัลของธนาคาร มาช่วยเสริมทัพองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

●   3. แนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน(ESG : Environmental, Social, and Corporate Governance) สร้างความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจด้วยวิถี ESG รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จในยุคปัจจุบัน

●   องค์ความรู้ที่มีคุณภาพดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ได้จริง ผ่านการเรียนรู้รูปแบบเวิร์คช็อป และการแบ่งปันประสบการณ์จากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรขนาดใหญ่ ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน อาทิ กลุ่มบริษัท ไทยซัมมิท, อาปิโก ไฮเทค, เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย), เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย), วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย), จี.พี.อะไหล่, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และสถาบันยานยนต์

●   การจัดหลักสูตรอบรมของ ทีทีบี ในปีนี้ หวังให้ผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรม สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ ไปเป็นเครื่องมือในการปรับใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น พร้อมเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป        ●