July 8, 2023
Motortrivia Team (10684 articles)

EV Station PluZ สถานีชาร์จกว่า 400 แห่ง ครอบคลุม 77 จังหวัด

ประชาสัมพันธ์

●   EV Station PluZ ขยายเครือข่ายสถานีชาร์จครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วไทย กว่า 400 แห่ง เพื่อรองรับความต้องการผู้บริโภคกลุ่มนักเดินทางระยะใกล้ – ไกล พร้อมเป้าหมายติดตั้งสถานีชาร์จตลอดระยะการเดินทางทุก 100 กม. และตั้งเป้าขยายบริการ 7,000 หัวชาร์จแบบ DC ภายในปี 2573 เพื่ออำนวยความสะดวก เพิ่มความมั่นใจ ให้แก่ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ และวิถีชีวิตของคนยุคใหม่

●   EV Station PluZ สถานีชาร์จไฟฟ้าของ OR ให้บริการทางด้านพลังงานทางเลือก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณการปล่อยคาร์บอน ให้โลกได้มีอากาศบริสุทธิ์ พร้อมสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน และบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Net Zero Carbon) ภายในปี 2593 ตามเป้าหมายของ OR รวมทั้งรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และแนวโน้มรถยนต์ไฟฟ้าที่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ โดย EV Station PluZ ประกอบด้วยเครื่องชาร์จรูปแบบ Normal Charge ที่มีหัวชาร์จประเภท Type 2 ตามมาตรฐานของประเทศไทย กำลังไฟ 7.4 กิโลวัตต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการชาร์จให้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยเครื่องชาร์จรุ่นต่าง ๆ ในรูปแบบ Quick Charge โดยปัจจุบัน EV Station PluZ เปิดให้บริการสถานีชาร์จแล้วกว่า 400 แห่ง ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้ชาร์จความมั่นใจได้ในทุกการเดินทาง

●   ทั้งนี้ OR จะเดินหน้าดำเนินการขยายสถานีชาร์จไฟฟ้า EV Station PluZ อย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถ EV ได้ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม ให้โลกมีอากาศบริสุทธิ์ เพื่อชุมชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยตั้งเป้าที่ 7,000 หัวชาร์จ (แบบ DC) ในปี 2573 เน้นครอบคลุมทั้งบนถนนสายหลัก ถนนสายรอง อำเภอขนาดใหญ่ และเชื่อมสู่เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทั้งในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ที่เป็นจุดแวะพัก ซึ่งมีทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ รวมไปถึงการขยายบริการไปยัง Commercial Area อื่น ๆ อาทิ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม รีสอร์ต ร้านอาหาร และอาคารสำนักงาน

●   พลัซความสะดวก ในการใช้งานด้วยการจองหัวชาร์จล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน EV Station PluZ สำหรับจองเพื่อเข้าชาร์จ เริ่ม-หยุดการชาร์จ ชำระเงิน และการตรวจสอบประวัติการใช้งาน ได้ด้วยแอปเดียว โดยสามารถรองรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ iOS, Android และเว็บแอปพลิเคชัน ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถ EV ในทุกมิติ         ●