July 19, 2023
Motortrivia Team (9714 articles)

ไทยกรุ๊ปฯ ตั้งเป้าลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก สนับสนุนการใช้รถยนต์ EV

ประชาสัมพันธ์

●   นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ ประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด ระบุไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ พร้อมร่วมมือกันอาคเนย์แคปปิตอล ตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

●   นายโชติพัฒน์ กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นและส่งผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดทั้งต่อความเป็นอยู่ของทุกชีวิตบนโลกและต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งการชะลอความเสียหายไม่ให้เกิดขึ้นมากกว่านี้ ทุกภาคส่วนต้องให้ความร่วมมือกัน

●   อาคเนย์แคปปิตอล ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจหลักของไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ มีเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปัญหาโลกร้อน ด้วยการสนับสนุนการใช้รถยนต์ EV ซึ่งมีอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ โดยมีแผนปรับสัดส่วนรถยนต์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทเป็นรถยนต์ EV มากขึ้น รวมถึงเทรนด์รถยนต์ EV ได้เข้ามามีบทบาททางธุรกิจยานยนต์อย่างต่อเนื่อง และลูกค้าเริ่มมีความต้องการใช้รถยนต์ EV มากขึ้น

●   อาคเนย์แคปปิตอลในฐานะผู้นำธุรกิจรถเช่าองค์กรอันดับ 1 ของประเทศไทยติดต่อกัน 7 ปี จึงได้ดำเนินการตามแผนธุรกิจ EV transition roadmap เพื่อให้ลูกค้าองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรายใหญ่ได้มีโอกาสใช้รถยนต์ EV ที่เป็นพลังงานสะอาดมากขึ้น นับเป็นหนึ่งในการยกระดับผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามแผนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท         ●