July 10, 2023
Motortrivia Team (9729 articles)

Toyota สนับสนุนตำรวจจราจร ช่วยเหลือฉุกเฉินรถไฮบริด และรถไฟฟ้า

ประชาสัมพันธ์

●   นายรุ่งโรจน์ ขันชะลี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริการลูกค้า บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในนาม ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า รับมอบประกาศนียบัตรขอบคุณจาก พ.ต.อ.จิรกฤต จารุภัทร์ รองผู้บังคับการตำรวจจราจร จากการสนับสนุนอบรมหลักสูตรเทคโนโลยี การช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับรถยนต์ไฮบริด และรถยนต์ไฟฟ้า ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการตำรวจจราจร ทั้ง 5 หน่วยงานทั่วประเทศ ประกอบด้วย งานสายตรวจ งานศูนย์ควบคุมการจราจร งานตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่ และ ตำรวจจราจรตามโครงการพระราดำริ เมื่อวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า ถ.สุวิททวงศ์

●   บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดสนับสนุนโครงการ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมมาโดยตลอด การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทำงานของรถยนต์ระบบไฮบริด และรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยในการให้ความช่วยเหลือ และดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั่วไป และยังเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุ ลดปัญหาการจราจรบนท้องถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

●   โตโยต้า มีความแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ “เป็นผู้นำพาการขับเคลื่อนยุคใหม่ เพื่อเสริมสร้างความสุขของผู้คน และความยั่งยืนของสังคม”         ●