August 30, 2023
Motortrivia Team (9729 articles)

Changan ตั้งบริษัทลูก รองรับการเป็นฐานการผลิตรถไฟฟ้าในไทย

ประชาสัมพันธ์

●   เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ฉางอาน ออโตโมบิล (Changan Automobile) บริษัทยานยนต์แถวหน้าของประเทศจีน ได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจอย่างเป็นทางการจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้จัดตั้งบริษัทนิติบุคคลเพื่อประกอบการในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

●   ทั้งนี้ ฉางอานได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทในเครือ โดยครอบคลุมถึงบริษัทจัดจำหน่าย โรงงานประกอบรถยนต์ รวมถึงโรงงานผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ เพื่อเป็นการรองรับและตอบสนองแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทย รวมถึงเป็นก้าวสำคัญของกลยุทธ์เชิงรุกสู่ตลาดโลกตามพันธกิจ “ผู้นำเทคโนโลยียานยนต์ล้ำสมัย สู่การใช้ชีวิตวิถีใหม่อย่างยั่งยืน” โดยฉางอานมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์อันหลากหลายที่มาพร้อมกับความชาญฉลาดของรถพลังงานไฟฟ้าที่ล้ำสมัยควบคู่กับบริการที่ยอดเยี่ยม เพื่อยกระดับจุดแข็งของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ที่จะเป็นต้นแบบไปยังตลาดยานยนต์ในอนาคต ทั้งนี้ ฉางอานจะเร่งพัฒนาธุรกิจในประเทศไทยอย่างครบวงจร อันรวมถึงการสร้างทีมงานผู้เชี่ยวชาญคนไทย สร้างเครือข่ายผู้จัดจำหน่าย และเตรียมพร้อมจัดจำหน่าย ภายในสิ้นปีนี้  

●   สำหรับแผนการดำเนินงานต่อไป ภายใต้การปฏิบัติงานของฉางอาน นั่นคือ การสร้างโรงงานผลิตรถพลังงานไฟฟ้าพวงมาลัยขวาในประเทศไทย โดยวางกําลังการผลิตในระยะแรก 100,000 คันต่อปี และจะเพิ่มกําลังการผลิตขึ้นเป็น 200,000 คันต่อปีในระยะที่สอง ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการภายในประเทศไทย รวมถึงส่งออกไปยังตลาดรถพวงมาลัยขวาอื่นๆ ของโลก เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร และแอฟริกาใต้ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์รายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

●   บริษัท ฉางอาน ออโตโมบิล จำกัด มีสํานักงานใหญ่และฐานการผลิตหลักอยู่ ณ เมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน เป็นหนึ่งในผู้นําด้านรถพลังงานไฟฟ้าและเทคโนโลยีการขับขี่อัจฉริยะ พร้อมทั้งเป็นผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่ของจีน ซึ่งได้มียอดจำหน่ายรถยนต์มากกว่า 2 ล้านคันทั่วโลกในปี 2022 นับเป็นสถิติยอดจำหน่ายสูงสุดในรอบ 5 ปี

●   และในปี 2023 นี้ บริษัท ฉางอาน ออโตโมบิล จำกัด ได้รับการจัดอันดับจาก J.D.Power ยกย่องให้เป็นที่ 1 ในด้านความพึงพอใจของลูกค้าทั้งด้านงานขายและบริการในกลุ่มยานยนต์สัญชาติจีน

●   บริษัท ฉางอาน ออโตโมบิล จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะมอบความล้ำสมัย ความปลอดภัย ประสิทธิภาพสูงสุด และความสะดวกสบายเหนือระดับควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นส่วนร่วมในการทำให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต         ●