August 27, 2023
Motortrivia Team (9753 articles)

CP Foton หนุนโปรเจคท์เครือข่ายยานยนต์ เพื่อการพัฒนาการศึกษา

ประชาสัมพันธ์

●   บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ยานยนต์สแควร์ กรุ๊ป จำกัด มอบโอกาสพิเศษเพื่อการสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาศักยภาพเยาวชน ภายใต้ โครงการ “เครือข่ายยานยนต์เพื่อการสนับสนุนการศึกษา” นำร่องปีแรกร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ “PIM” ออกบูธ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ หมวดวิชาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ภายในงาน “Big Motor Sale 2023…มหกรรมเปิดโลกยานยนต์” ขานรับตลาดแรงงานที่เร่งสร้างบุคลากรเสริมทัพรับกระแสลงทุนในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

●   นายกฤษณะ เศรษฐธรางกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด เผยว่า “ในฐานะที่ ซีพี โฟตอน เป็นหนึ่งในธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เราจึงตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายธุรกิจเพื่อดำเนินงานสาธารณะประโยชน์ด้านต่างๆ ต่อเนื่อง เรามี Knowledge, Know-How และทีมบุคลากรที่พร้อมจะถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ด้านการศึกษา หรือสร้างโอกาสต่างๆ”

●   “ล่าสุด เราได้ร่วมกับผู้จัดงานแสดงสินค้ายานยนต์ระดับประเทศ อย่าง Big Motor Sale หรือมหกรรมเปิดโลกยานยนต์ จัดทำโครงการความร่วมมือทางการศึกษา กับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ในการส่งเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนพร้อมสร้างโอกาสให้เยาวชนได้มีโอกาสเปิดตัวกับผู้ประกอบการณ์ยานยนต์โดยตรง พร้อมทั้งมีแผนส่งบุคลากรคุณภาพร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ ให้ความรู้ในสาขายานยนต์เพื่อการพาณิชย์ ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน”

●   “ในระยะยาว ซีพี โฟตอน พร้อมที่จะรับเยาวชนที่ผ่านการอบรมหรือฝึกงานกับแบรนด์ฯ ให้ได้มีอาชีพที่มั่นคงในภูมิลำเนาของตัวเอง เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอย่างมั่นคงอีกด้วย”

●   งาน Big Motor Sale 2023 มหกรรมเปิดโลกยานยนต์ จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 3 กันยายน นี้ ณ ฮอลล์ 101 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ cpfoton.co.th