August 18, 2023
Motortrivia Team (9733 articles)

Shell และ สตช. ร่วมรณรงค์ลดอาชญากรรมบนโลกออนไลน์

ประชาสัมพันธ์

●   เชลล์ขานรับนโยบายป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ผสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมเสริมสร้างการตระหนักรู้เท่าทันภัยไซเบอร์ ในโครงการ “ผนึกกำลังร่วมใจ ต้านภัยไซเบอร์” เดินหน้าร่วมรณรงค์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์สร้างสรรค์ ผ่านช่องทางสถานีบริการน้ำมันเชลล์กว่า 700 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยให้ทุกคนในสังคม

●   นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “บนการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นธุรกิจพลังงานที่ยั่งยืนภายใต้กลยุทธ์ Powering Progress หนึ่งในสี่เสาหลักที่เชลล์ให้ความสำคัญคือ Powering Lives ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของทุกคนให้ดีขึ้น นอกเหนือจากการจัดหาพลังงานที่เข้าถึงได้และเชื่อถือได้อย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้เชลล์จึงเข้าร่วมโครงการ ผนึกกำลังร่วมใจ ต้านภัยไซเบอร์ ภายใต้หลักการ ไม่เชื่อ ไม่รีบ ไม่โอน รู้ทันกลโกง โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการสื่อสารให้เข้าถึงประชาชนให้มากขึ้น เพราะในแต่ละวัน มีผู้มารับบริการในสถานีบริการเชลล์ทั่วประเทศราว 500,000 คน ทั้งการมาเติมน้ำมัน การใช้บริการธุรกิจเสริมต่าง ๆ และการใช้บริการห้องน้ำที่สะอาด การร่วมโครงการครั้งนี้ นอกจากจะช่วยสร้างความตระหนักถึงภัยไซเบอร์ที่ใกล้ตัวมากขึ้นทุกวัน ยังช่วยให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองได้ เชลล์จึงยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้สังคมไทยปลอดภัยจากการคุกคามบนโลกไซเบอร์และน่าอยู่ยิ่งขึ้น”

จากซ้าย : นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และ พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

●   พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) กล่าวว่า “สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดทำโครงการ “ผนึกกำลังร่วมใจ ต้านภัยไซเบอร์” นี้ขึ้น เพื่อแสวงหาความร่วมมือผนึกกำลังทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ด้วยการร่วมมือร่วมใจกัน สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนถึงกลโกงของเหล่ามิจฉาชีพ ที่ก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีในหลากหลายรูปแบบ ความร่วมมือกับเชลล์ซึ่งมีสถานีบริการน้ำมันที่เป็นที่นิยมของประชาชนจำนวนมาก โดยการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์จะช่วยตอกย้ำความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติตามหลักการ “ไม่เชื่อ ไม่รีบ ไม่โอน รู้ทันกลโกง” ร่วมด้วยจัดทำแบบทดสอบวัคซีนไซเบอร์ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนป้องกันตนเองและครอบครัวจากการตกเป็นเหยื่อของภัยไซเบอร์ได้อีกทางหนึ่ง”

●   เชลล์ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และเผยแพร่ในสถานีบริการน้ำมันเชลล์กว่า 700 แห่งทั่วประเทศ บริเวณห้องน้ำชาย-หญิงและจุดต่าง ๆ ที่มองเห็นได้ง่าย เพื่อช่วยให้ประชาชนผู้ขับขี่สัญจรที่เข้ามารับบริการ ในสถานีบริการน้ำมันเชลล์ได้ตระหนัก รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ในรูปแบบต่าง ๆ และลดโอกาสในการสูญเสียทรัพย์สิน

●   นอกจากผู้ใช้รถใช้ถนนจะได้รับความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์และบริการที่มีประสิทธิภาพแล้ว ความมั่นคงและปลอดภัยในทรัพย์สินก็เป็นหนึ่งในบริบทของสังคมปลอดภัยที่น่าอยู่ด้วยเช่นกัน เชลล์จึงมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและส่งเสริมให้สังคมไทยปลอดภัย พร้อมกับการส่งมอบพลังงานคุณภาพสูงตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดหมายปลายทางของทุกคนเสมอ

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ www.shell.co.th