August 30, 2023
Motortrivia Team (9714 articles)

Toyota เฟ้นหาผู้เข้าแข่งขันทักษะบริการ โปรดติดตามและให้กำลังใจ

ประชาสัมพันธ์

●   ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า ได้มีการจัดการแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้าขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 45 เพื่อพัฒนาทักษะการบริการลูกค้าของบุคลากรผู้แทนจำหน่าย  ให้มีความพร้อมในการให้บริการลูกค้า  ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านพฤติกรรม  ความต้องการของลูกค้า และเทคโนโลยี ที่มีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว

●   โดยในปี 2566 นี้ เราสามารถกลับมาจัดการแข่งขัน ได้อย่างเต็มรูปแบบ  ครบทั้ง 8 ประเภทครอบคลุมการทำงาน  ด้านบริการลูกค้า  ซึ่งทุกผู้แทนจำหน่าย  ได้สนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้นกว่า 1,100 คน  และผ่านการคัดกรอง  เข้าสู่การแข่งขันรอบคัดเลือกทั้งสิ้น 792 คน  โดยแบ่งทีมแข่งขันออกเป็น 8 รอบ  รอบละ 19 ผู้แทนจำหน่าย  

●   โดยผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทของแต่ละรอบคัดเลือก  จะเป็นผู้ที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ  ประเภทละ 10 คน  รวมทุกประเภททั้งสิ้น 90 คน เพื่อค้นหาแชมป์ระดับประเทศ ซึ่งจะมีการแข่งขันในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์การศึกษาฯ         ●