September 12, 2023
Motortrivia Team (9733 articles)

ศูนย์การศึกษาและอบรมโตโยต้า เปิดหลักสูตร 2 วัน ได้ทั้งทฤษฎี/ปฏิบัติ

ประชาสัมพันธ์

●   วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า เปิดหลักสูตรใหม่ “ความรู้พื้นฐานด้านยานยนต์ : Toyota Basic Automotive Knowledge” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับองค์ประกอบ และเทคโนโลยีของรถยนต์โตโยต้า จัดการเรียน การสอน ทั้งด้านทฤษฎี และหลักปฏิบัติตามมาตรฐานโตโยต้าจากอุปกรณ์จริง พร้อมจำลองปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และชี้แนะวิธีการดูแลรักษาเบื้องต้น เพื่อสร้างประสบการณ์ในการสัมผัสเครื่องยนต์ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทีมบุคลากรมืออาชีพของโตโยต้า

หัวข้อการอบรม

 1. ความรู้พื้นฐานเครื่องยนต์เบนซิน
 2. ความรู้พื้นฐานเครื่องยนต์ดีเซล
 3. รถยนต์ไฮบริด (Hybrid vehicle)
 4. รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle)
 5. ระบบช่วงล่าง และระบบส่งกำลัง
 6. ระบบไฟฟ้ารถยนต์ และไฟฟ้าตัวถัง

ผู้เข้าอบรม (จำกัดกลุ่มละ 15 คน)

 1. บุคคลทั่วไปที่สนใจ / ผู้ใช้รถยนต์
 2. หน่วยงาน / องค์กร
 3. ผู้ประกอบการ SME

กำหนดการอบรม (2 วัน : เวลา 09.00 – 16.30 น.)

 • กลุ่มที่ 1 : เสาร์ 14 ตุลาคม – อาทิตย์ 15 ตุลาคม 2566
 • กลุ่มที่ 2 : เสาร์ 16 ธันวาคม – อาทิตย์ 17 ธันวาคม 2566

●   ทั้งนี้ การอบรมหลักสูตรใหม่ “ความรู้พื้นฐานด้านยานยนต์ : Toyota Basic Automotive Knowledge” จะมีขึ้นที่ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 25 หมู่ 7 ถ.สุวินทวงศ์ ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 ค่าอบรม 4,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมอาหารกลางวัน Coffee break คู่มือการอบรม และอุปกรณ์ภาคปฏิบัติ

●   สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณฐิติมา ปัญญายงค์ โทร. 038-092011 หรือ 033-026400 ต่อ 2011 หรืออี-เมล : [email protected] รีบสมัครด่วน จำนวนจำกัด วันนี้ ถึง 2 ตุลาคม 2566 นี้         ●