October 2, 2023
Motortrivia Team (10515 articles)

Lamina แสดงวิสัยทัศน์ Rise To The Top ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประชาสัมพันธ์

●   นางสาวจันทร์นภา สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ได้รับเชิญจาก บริษัท อีสท์แมน เพอร์ฟอแมนซ์ฟิล์ม สหรัฐอเมริกา ผู้ผลิตฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคาร “ลามิน่า” รวมถึงฟิล์มกลุ่มพิเศษ “ลูมาร์” ในการแสดงวิสัยทัศน์ “ความสำเร็จ…ก้าวสู่ฟิล์มอันดับ 1 อย่างยั่งยืน Rise To The Top” ท่ามกลางผู้จัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และศูนย์ตัวแทนจำหน่ายจากเขตภาคใต้ของจีนกว่า 600 คน ในงานประชุมศูนย์ตัวแทนจำหน่ายประจำปี 2023 ณ เมืองซานย่า สาธารณรัฐประชาชนจีน

●   นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่สำคัญของลามิน่าฟิล์ม ในฐานะองค์กรธุรกิจฟิล์มกรองแสงหนึ่งเดียวในเมืองไทย ที่ได้รับเกียรติสูงสุดในครั้งนี้ โดยลามิน่าฟิล์มเป็นฟิล์มกรองแสงเพียงยี่ห้อเดียวที่สามารถสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นต้นแบบการบริหารจัดการใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์กร ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ และด้านยุทธวิธีการขายและการสื่อสารการตลาดที่ดีเยี่ยม มายาวนานกว่า 28 ปีนับตั้งแต่เข้าสู่ตลาดฟิล์มกรองแสงเมื่อ พ.ศ.2538

นางสาวจันทร์นภา สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เทคโนเซล (เฟรย์) แสดงวิสัยทัศน์ Rise To The Top ในงานประชุมศูนย์ตัวแทนจำหน่าย 2023

●   นอกจากนี้บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ในฐานะผู้จัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงคุณภาพสูงมืออาชีพระดับเอเชียแปซิฟิค ยังนำเข้าผลิตภัณฑ์ด้านยานยนต์อีกมากมาย อาทิ อุปกรณ์บรรทุกสัมภาระธูเล่ (Thule) จากประเทศสวีเดน ผลิตภัณฑ์ฟิล์มนิรภัยปกป้องสีรถลูมาร์ (LLumar) จากสหรัฐอเมริกา และผลิตภัณฑ์ดูแลรักษายานยนต์ครบวงจรแอลลักซ์ (LLux) คุณภาพเยี่ยมจากสหรัฐอเมริกา แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

●   ต้องการสอบถามข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิล์มกรองแสงลามิน่า สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่ Hot Line คลายร้อน สายด่วนผู้บริโภคกับลามิน่าฟิล์มโทรศัพท์ 02-422-2345 (นอกเวลาทำการเป็นระบบตอบรับอัตโนมัติ) หรือ laminafilms.com หรือ E-mail : [email protected] และสามารถเพิ่มช่องทางการติดต่อโดยแอดไลน์ @laminafilms ทางแอพลิเคชั่น Line         ●