October 17, 2023
Motortrivia Team (10684 articles)

ไทยฮอนด้า และกรุงศรี สร้าง EV Ecosystem ด้วย BENLY e:

ประชาสัมพันธ์

●   ไทยฮอนด้า ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ฮอนด้าในประเทศไทย จับมือกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) ในประเทศไทย ด้วยการนำรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda BENLY e: มาใช้ในการดำเนินงานภายในองค์กรของกรุงศรี รวมถึงการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ และประสบการณ์ในการใช้งาน EV BIKE เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

●   มร. ชิเกโตะ คิมูระ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “ไทยฮอนด้าได้พัฒนา EV Ecosystem มาอย่างต่อเนื่องโดยการร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน เรารู้สึกยินดีที่ได้ร่วมกับสถาบันการเงินชั้นนำอย่างธนาคารกรุงศรี ในฐานะพันธมิตรใหม่ ที่ดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยมีแนวคิดที่สอดคล้องกันกับทางฮอนด้าที่มุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสังคมยั่งยืน เป็นที่มาของการพัฒนา และใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าโดยเริ่มจากในองค์กร ต่อยอดขยายไปสู่ EV Ecosystem รูปแบบใหม่ของสังคมไทย”

●   นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในฐานะสถาบันการเงินที่ดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมกรุงศรีมุ่งมั่นที่จะร่วมแก้ไขปัญหาความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญของประชาคมโลก กรุงศรีเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนให้ทั้งสองบริษัทบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันก็ช่วยส่งเสริมให้คนไทยมีโอกาสเข้าถึงยานยนต์พลังงานทางเลือกใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างการเติบโตให้กับตลาด EV BIKE และผลักดันทำให้เกิดระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าขึ้นจริง สนับสนุนประเทศไทยในการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ”

●   สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ เริ่มจากการใช้รถภายในองค์กร โดยธนาคารกรุงศรีดำเนินการเช่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าฮอนด้า รุ่น BENLY e: เพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการรับ-ส่งเอกสารของกรุงศรีทั้งในส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขาของธนาคาร โดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าฮอนด้า รุ่น BENLY e: รองรับเทคโนโลยีการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ (SWAP) ทำความเร็วสูงสุด 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และสามารถวิ่งได้ในระยะทาง 78 กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง

●   ติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมจากรถจักรยานยนต์ฮอนด้าได้ที่ เว็บไซต์ : www.thaihonda.co.th หรือ Facebook : facebook.com/hondamotorcyclethailand หรือ Youtube: youtube.com/HondaMotorcycleTHA         ●