November 14, 2023
Motortrivia Team (10076 articles)

Hyundai เปิดตัวศูนย์ Smart Urban Mobility แห่งแรก

ประชาสัมพันธ์

●   ฮุนได มอเตอร์ กรุ๊ป เปิดเผยรายละเอียดเบื้องต้นของศูนย์ Smart Urban Mobility หรือ ศูนย์นวัตกรรมของฮุนได มอเตอร์ กรุ๊ป (Hyundai Motor Group Innovation Center In Singapore : HMGICS) ซึ่งตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ เพื่อสร้างนิยามใหม่แห่งการผลิตยานยนต์ ไปพร้อมกับการสร้างมาตรฐานใหม่ของประสบการณ์ลูกค้า เมื่อเปิดทำการในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2023

●   ศูนย์ HMGICS ที่สร้างขึ้นใหม่แห่งนี้นำเสนอให้เห็นถึงนวัตกรรม รวมถึงอีกขั้นของการเชื่อมต่อมนุษย์และหุ่นยนต์ เข้าด้วยกันในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวิสัยทัศน์ของกลุ่มฮุนได Progress for Humanity

●   ศูนย์ HMGICS จะเป็นศูนย์ทดสอบเทคโนโลยีอัจฉริยะของการผลิตยานยนต์ โดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลางซึ่งเป็นวิวัฒนาการของการผลิตขั้นสูงรูปแบบใหม่ ที่ต่อยอดมาจากสายพานการผลิตแบบเดิม

●   ไม่เพียงแต่มุ่งพัฒนาในด้านของการผลิต ความยั่งยืน และประสบการณ์ลูกค้าเท่านั้น แต่ศูนย์ HMGICS ยังเสริมความแข็งแกร่งให้กับสิงคโปร์ ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการเป็นผู้นำด้านยานยนต์แห่งอนาคต จากการให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและความเปลี่ยนแปลง โดยศูนย์ HMGICS จะผนวกเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศเมืองสมาร์ทของสิงคโปร์ พร้อมเพิ่มความแกร่งให้กับทั้ง ฮุนได มอเตอร์ กรุ๊ป และ สิงคโปร์ เพื่ออนาคตที่ดีกว่าและยั่งยืนกว่าสำหรับทุกคน

●   ศูนย์ HMGICS ซึ่งเป็นศูนย์ Smart Urban Mobility แห่งแรกของฮุนได มอเตอร์ กรุ๊ป จะมีพิธีเปิดในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2023 และจะเปิดให้สาธาณชนเยี่ยมชมในอนาคตอันใกล้ โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของศูนย์ HMGICS ได้ที่ hyundai.com/sg/hmgics/about-us/vision-mission         ●