November 15, 2023
Motortrivia Team (10628 articles)

Isuzu จัดโครงการลดฝุ่น PM 2.5 ต่อเนื่องปีที่ 4 ชวนผู้ใช้รถเก่าเข้าศูนย์

ประชาสัมพันธ์

●   กลุ่มตรีเพชรโดย คุณวิชัย สินอนันต์พัฒน์ กรรมการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดโครงการ “ดูแลรถเก่า เพื่ออากาศสดใส” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เชิญชวนลูกค้านำรถอีซูซุที่มีอายุเกินกว่า 15 ปี เข้าศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ เพื่อตรวจเช็กรถ และยังเป็นการตอบสนองนโยบายภาครัฐในการบรรเทาปัญหามลพิษทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัญหาส่วนหนึ่งมาจากภาคการขนส่งที่ใช้รถยนต์ที่มีอายุการใช้งานมาอย่างยาวนานและขาดการบำรุงรักษาตามมาตรฐาน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณวิชัย สินอนันต์พัฒน์ กรรมการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

●   ฟรี ตรวจเช็กสภาพ สำหรับ:

 • รถปิกอัพและรถยนต์นั่งอเนกประสงค์อีซูซุ ครอบคลุม 30 รายการ (8 ระบบสำคัญ)
 • รถบรรทุกอีซูซุขนาด 2 ตันขึ้นไป ครอบคลุม 50 รายการ

●   ส่วนลดค่าแรงและค่าอะไหล่ สำหรับการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยมลพิษ* สูงสุด 50 % สำหรับ:

 • รถอีซูซุที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป จะได้รับส่วนลด 50 %
 • รถอีซูซุที่มีอายุ 15-19 ปี จะได้รับส่วนลด 30%
 • รายการค่าแรงและอะไหล่ที่เกี่ยวข้อง
  • ไส้กรองอากาศ
  • ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง
  • ไส้กรองน้ำมันเครื่อง

●   สนใจสามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุทั่วประเทศ หรือ สายด่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-118-0777 และติดตามข่าวสารของอีซูซุเพิ่มเติมได้ที่ www.isuzu-tis.com หรือ LINE: @isuzuthai       ●

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด