January 25, 2024
Motortrivia Team (10501 articles)

Motor Expo 2024 เผยแนวคิด จิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมยานยนต์

ประชาสัมพันธ์

●   IMC สื่อสากล เผยแนวคิดมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 41 (Motor Expo 2024) “จิตวิญญาณแห่งนวัตกรรม…ยานยนต์ล้ำอนาคต” เน้นเป็นศูนย์รวมนวัตกรรม สร้างสรรค์ยานยนต์อนาคต

●   ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธาน บริษัท สื่อสากล จำกัด และประธานจัดงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 41 เผยแนวคิดของงานปีนี้มาจากการที่ผู้จัดเห็นว่า เทคโนโลยียานยนต์ที่ก้าวหน้า ก่อให้เกิดนวัตกรรมมากมายในทุกองค์ประกอบของยานยนต์ ทั้งระบบขับเคลื่อน ระบบรองรับ ระบบความปลอดภัย ระบบอำนวยความสะดวก และระบบสื่อสาร

●   นวัตกรรม เปรียบเสมือนจิตวิญญาณที่ผลักดันให้ยานยนต์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ครบถ้วน ยิ่งกว่านั้น นวัตกรรมยังช่วยให้ยานยนต์ยุคใหม่ปลอดมลพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำพลังงานไฟฟ้ามาใช้ขับเคลื่อนแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

●   ที่สำคัญ ยังมีนวัตกรรมพลังงานสะอาดประเภทอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอีกมาก เช่น พลังไฮโดรเจน พลังลม พลังน้ำ พลังแสงอาทิตย์ ตลอดจน E-FUELS น้ำมันเชื้อเพลิงสังเคราะห์ ที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน… นี่คือ จิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมที่ไม่หยุดนิ่ง ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ยานยนต์สมรรถนะสูง ปลอดภัย สะดวกสบาย ประหยัด และสะอาด ในอนาคตอันใกล้

●   ด้วยเหตุนี้ บริษัท สื่อสากล จำกัด จึงกำหนดแนวคิดของงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 41 ว่า “จิตวิญญาณแห่งนวัตกรรม…ยานยนต์ล้ำอนาคต” หรือ Innovative Spirit…Futuristic Vehicles

●   งานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 41 จะจัดขึ้น ณ อาคารชาลเลนเจอร์ IMPACT เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2567 สนใจติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ motorexpo.co.th และทุกสื่อในเครือ IMC สื่อสากล       ●