February 19, 2024
Motortrivia Team (10150 articles)

วิทยาลัยยานยนต์โตโยต้า ลงนามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ

ประชาสัมพันธ์

●   วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า จัดพิธีลงนามโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ และมอบทุนการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิรยศ พฤธากรวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนาม ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้ากับ บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม โดยมี คุณรุ่งโรจน์ ขันชะลี ประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า และ คุณณรงค์ชัย บัณฑิตวรภูมิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัดเป็นผู้ลงนามความร่วมมือ เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม Camry บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด

●   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้เข้าร่วมการฝึกงานที่ บริษัทสยามโตโยต้าอุตสาหกรรม เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน และสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. ที่วิทยาลัยฯ รวมถึงมีโอกาสเข้าทำงานที่ บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรมหลังจบการศึกษา ซึ่งในพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม ได้มอบเครื่องยนต์ดีเซล 1GD จำนวน 5 เครื่อง เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนอีกด้วย

●   วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 3 สาขางาน ได้แก่

  1. สาขางานเทคนิคยานยนต์อัจฉริยะ
  2. สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์
  3. สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์

●   พิเศษในปี 2567 นี้ วิทยาลัยยังเปิดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างยนต์อีกด้วย โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 9 มิถุนายน 2567 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน “เรียนที่นี่ ปลอดภัย คุ้มค่า ได้มาตรฐาน มีงานทำ”

●   วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ตั้งอยู่ที่ 25 หมู่ 7 ถ. สุวินทวงศ์ กม.66 ต. คลองนครเนื่องเขต อ. เมือง จ. ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ : 0-3809-2103-2117 สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ toyotacollege.ac.th