February 19, 2024
Motortrivia Team (10157 articles)

UD Trucks อบรมความปลอดภัยในการใช้ถนนร่วมกับรถบรรทุก

ประชาสัมพันธ์

●   เมื่อเร็วๆนี้ ยูดี ทรัคส์ ประเทศไทย ร่วมกับศูนย์บริการธนะดี ออโต้ ทรัคฯ จังหวัดเชียงราย สานต่อกิจกรรมฝึกอบรมปลูกฝังความปลอดภัยในการใช้ถนนร่วมกับรถบรรทุก ภายใต้โครงการ “UD Road Safety for Children” ณ โรงเรียนชุมชนดอยช้าง จังหวัดเชียงราย

●   โดยในวันงาน ทางยูดี ทรัคส์ ได้มีอาจารย์ผู้ฝึกสอนการขับขี่รถบรรทุก มาให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ รวมทั้งยังให้เด็กๆในจำลองสถานการณ์จริง หากต้องเข้าใกล้ หรือต้องขับขี่รถจักรยานยนต์ร่วมถนนกับรถบรรทุก เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน มีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน

●   นอกจากนี้ ทางยูดี ทรัคส์ และศูนย์บริการธนะดี ออโต้ ทรัคฯ จังหวัดเชียงราย ยังได้ร่วมกันมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิเช่น ผ้าห่ม ชุดระบายสี ไอศครีม และมอบทุนร่วมสนับสนุนกิจกรรมวิ่งการกุศล เพื่อซื้อเครื่องกรองน้ำ และสร้างสาธารนูปโภคให้กับโรงเรียนและชุมชม

●   นางสาวนริศรา คุ้มไข่น้ำ รองประธานฝ่ายขายพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง และหัวหน้าฝ่ายการตลาด บริษัท ยูดี ทรัคส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “สำหรับกิจกรรมนี้เราได้ร่วมมือกับศูนย์บริการธนดีฯ ตัวแทนดีลเลอร์ จังหวัดเชียงราย เป็นการสานต่อกิจกรรมตอบแทนสังคมซึ่งที่ยูดี ทรัคส์ เราให้ความสำคัญเพื่อเป็นการแนะนำ และสร้างความตะหนักรู้ถึงจุดบอด หรือมุมอับ ข้อควรระวังขณะใช้ถนนร่วมกับรถบรรทุก เพื่อความปลอดภัยต่อต่อเด็ก เยาวชน และชุมชน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ‘Better Life’ ที่เราตั้งเป้าหมายในการสร้างความยั่งยืนสู่ระบบโลจิสติกส์ ธุรกิจงานขนส่ง ผู้คน และโลกใบนี้ และนอกจากที่นี่แล้ว เรายังมีแผนที่จะทำกิจกรรมตอบแทนสังคมในภูมิภาคอื่นๆอีกภายในปีนี้”

●   สำหรับโรงเรียนชุมชนดอยช้างตั้งอยู่ ในถิ่นทุรกันดาร ตำบลวาวี อำเภอแม่ จังหวัดเชียงราย ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาสูงประมาณ 1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเล นักเรียนเป็นชาวไทยภูเขา ประกอบด้วยชนเผ่าอาช่า ลีซู ไทยใหญ่ และจีนยูนนาน จำนวนรวมกว่า 670 คน โดยเปิดสอน 3 ระดับชั้น ประกอบด้วย ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ www.udtrucks.com/thailand