April 17, 2024
Motortrivia Team (10344 articles)

Axalta อบรมหลักสูตรสีพ่นรถยนต์ แก่ทีมตรวจสอบวิริยะประกันภัย

ประชาสัมพันธ์

●  บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำสีพ่นรถยนต์ระดับโลก ดำเนินการจัดการอบรมหลักสูตรผลิตภัณฑ์สีพ่นรถยนต์ โครแมกซ์ (Cromax) และการเตรียมพื้น บรรยายโดย อาจารย์รัฐกิตติ์ นิลสันเทียะ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ทีมตรวจสอบผลิตภัณฑ์อู่ ฝ่ายมาตรฐานงานคู่ค้าจากวิริยะประกันภัย นำทีมโดย คุณนที ไชยกาล รองผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานงานชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

●  หลักสูตรดังกล่าว ช่วยให้คู่ค้าของแอ็กซอลตาได้นำไปต่อยอดการปฏิบัติงาน ในการประเมินราคาค่าซ่อม รวมถึงได้แสดงชิ้นงานพ่นซ่อมด้วยสีพ่นเคลือบ แรปเตอร์ (Raptor) เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า อีกทั้งมีการแนะนำวิธีการผสมและพ่นสีรถยนต์มาสด้า V46 ในเฉดสีแดงที่ตรงกับชิ้นงาน

●  ผลิตภัณฑ์จากแอ็กซอลตา ให้ประสิทธิภาพสูง ทั้งความเงางาม ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม แห้งเร็ว ประหยัดพลังงาน ตอบโจทย์ความต้องการของช่างสีรถมืออาชีพอย่างแท้จริง ให้สามารถพลิกฟื้นรถยนต์ให้เหมือนสีรถที่พ่นใหม่ในพริบตา ด้วยมาตรฐานระดับโลก

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ axalta.co.th