April 25, 2024
Motortrivia Team (10352 articles)

Toyota ส่งมอบกระบะไฟฟ้า พร้อมทดลองวิ่งให้บริการในเมืองพัทยา

motortrivia

●   วันที่ 25 เมษายน 2567 นายสุรภูมิ อุดมวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นตัวแทนส่งมอบรถปิคอัพพลังงานไฟฟ้า Toyota Hilux Revo-e จำนวน 12 คันให้กับ นายเรวัฒน์ เซี่ยงฉิน ประธานกรรมการ สหกรณ์เดินรถพัทยา จำกัด เพื่อทดลองให้บริการในรูปแบบรถ 2 แถวสาธารณะในเมืองพัทยา ภายใต้ “โครงการพัฒนาเมืองต้นแบบที่ยั่งยืนปราศจากมลภาวะ” โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยาร่วมเป็นประธานในพิธี ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

●   โตโยต้าระบุว่า หนึ่งในพันธกิจที่สำคัญของโตโยต้าคือ การสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ผ่านการจัดการกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ หรือ Life Cycle Assessment ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมในหลากหลายแนวทาง (Multi Pathway) ที่ว่าด้วยการมุ่งมั่นในการพัฒนาทุกความเป็นไปได้ที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการเดินทางของผู้คน นำมาสู่การคิดค้นนำเสนอนวัตกรรมยานยนต์รูปแบบใหม่ๆ ทั้งการวิจัยพัฒนาระบบขับเคลื่อนต่างๆ ที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน รองรับการใช้งานพลังงานได้หลากหลายรูปแบบ เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางของผู้คนด้วยยานยนต์ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม สามารถใช้งานได้จริง และเหมาะสมกับโครงสร้างพื้นฐานแต่ละพื้นที่

โครงการพัฒนาเมืองต้นแบบที่ยั่งยืนปราศจากมลภาวะ

●   และเพื่อการศึกษาในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น และเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน ภายใต้สภาพแวดล้อมจริงในไทย โตโยต้าจึงได้เริ่มโครงการพัฒนาเมืองต้นแบบที่ยั่งยืนปราศจากมลภาวะที่เมืองพัทยา โดยร่วมกับพันธมิตรในภาคส่วนต่างๆ อาทิ องค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านพลังงาน, ภาครัฐ และผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรี เพื่อร่วมจัดสร้างระบบนิเวศเพื่อรองรับการใช้งานยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบส่งกำลังที่หลากหลายภายใต้แนวทาง Multi Pathway สำหรับให้ชุมชนและนักท่องเที่ยวในเมืองพัทยาได้ทดลองใช้งานในทุกรูปแบบการเดินทาง ประกอบด้วย:

●   (1). การเดินทางระยะสั้น หรือ Last mile ด้วย Toyota C+Pod (ซี พลัส พอด) (2). การเดินทางระยะกลาง หรือ Inter City ด้วยรถปลั๊ก-อิน ไฮบริด และรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (PHEV / BEV) และ (3). การเดินทางระยะไกล หรือ Long Distance ประสานความร่วมมือในการเปิดสถานีไฮโดรเจนแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อจ่ายพลังงานให้กับรถฟิวเซลล์ (FCEV) อย่าง Toyota Mirai ซึ่งโตโยต้านำมาสาธิตการใช้งานในรูปแบบรับ – ส่งระหว่างสนามบินอู่ตะเภา เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจในพื้นที่พัทยา – ชลบุรี

เริ่มให้บริการเมษายน 2567 – ธันวาคม 2568

●   สำหรับปิคอัพไฟฟ้า Toyota Hilux Revo-e จะใช้ทดลองให้บริการในรูปแบบรถ 2 แถวสาธารณะแบบเส้นทางประจำ (Fixed Route) ในพื้นที่เมืองพัทยารวม 12 คัน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2567 – ธันวาคม 2568

●   ปัจจุบัน มีนักท่องเที่ยวและประชาชนในเมืองพัทยา ใช้บริการรถยนต์พลังงานทางเลือกของโตโยต้าที่ส่งรถเข้าร่วมโครงการฯ ไปแล้วกว่า 4,500 ครั้ง รวมเป็นระยะทางกว่า 335,000 กิโลเมตร ซึ่งนับเป็นส่วนสำคัญในการบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการเดินทางในเมืองพัทยา ซึ่งโตโยต้าตั้งเป้าตลอดระยะเวลาโครงการที่ 4,225 ตัน ภายในปี 2568

นายสุรภูมิ อุดมวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

●   นายสุรภูมิ อุดมวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “ในวันนี้ เราได้ เติมเต็มทุกการขับเคลื่อน เพื่อเมืองต้นแบบที่ยั่งยืนปราศจากมลภาวะ ภายใต้แนวทาง Multi Pathway โดยการนำรถกระบะ Hilux Revo-e มาดัดแปลงเป็นรถสองแถว เพื่อให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในเมืองพัทยา ทั้งนี้ ต้องขอบคุณความร่วมมือจากพันธมิตรทุกภาคส่วน ที่ให้ความร่วมมือในการผลักดัน พัทยา ให้เป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะของไทย ในด้านการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันเป็นส่วนสนับสนุนเป้าหมายของประเทศ ในการสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนต่อไป”

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ www.toyota.co.th

Pattaya City : Toyota Hilux Revo-e public shuttle services