Tag "Atmosphere Drive"

4.9Kviews Press Release   ●   แอมเวย์ เปิดตัว แอทโมสเฟียร์ ไดรฟ์ เครื่องกรองอากาศในรถยนต์ที่ได้มาตรฐานการรับรอง Allergy UK Seal of Approval* จากประเทศอังกฤษ มีคุณสมบัติขจัดสิ่งปนเปื้อนขนาดเล็กถึง 0.015 ไมครอน** กำจัดฝุ่นละอองขนาด PM2.5 (ฝุ่นละเอียด) ได้สูงถึง 99%** ตลอดจนขจัดสิ่งปนเปื้อน