Tag "Barrett-Jackson"

5.3Kviews Posted by : AREA 54   ●   เชฟโรเลตกำลังจะฉลองครอบรอบ 100 ปีในการผลิตรถปิคอัพทั่วโลก นับจากการผลิตรถปิคอัพรุ่นแรก “One-Ton” (ภาพประกอบด้านบน) ในปี 1918 ซึ่งการเฉลิมฉลองนี้รวมถึงประเทศไทยด้วย โดยเชฟโรเลต ประเทศไทย จะจัดงาน