Tag "Cocoro SB"

558views Posted by : AREA 54   ●   ฮอนด้าพรีวิวภาพแรกของรถต้นแบบทรงกล่องรุ่นใหม่ Honda NeuV Concept (น่าจะออกเสียงว่า “นูวี่”) การจัดแสดงจะมีขึ้นภายในงาน 2017 CES หรือ Consumer Electronics Show ปีหน้าระหว่างวันที่ 5 – 8 มกราคม 2017 แนวคิดเบื้องต้น