Tag "Hyundai RN30"

156views Press Release   –   ฮุนไดก้าวขึ้นสู่อันดับที่ 35 ในการจัดอันดับมูลค่าแบรนด์ระดับโลก –   มูลค่าแบรนด์อยู่ที่ 12.55 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2015 ถึง 11.1% –   ขยับขึ้นเป็นอันดับที่ 6 ในการจัดอันดับของแบรนด์รถยนต์ทั่วโลก •   ฮุนได มอเตอร์ ได้รับการจัดอันดับที่ 35