Tag "iEVTech"

265viewsPress Release   ●   กลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย จัดแสดงเทคโนโลยียานยนต์พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้านานาชาติ หรือ iEVTech 2018 (The International Electrical Vehicle Technology Conference and Exhibition 2018) ระหว่างวันที่ 6 – 9