Tag "Sexy Car Wash"

393views Posted by : ARIA 54   •   มหกรรมจำหน่ายรถป้ายแดงและรถใช้แล้ว FAST Auto Show Thailand 2016 ครั้งที่ 5 เปิดม่านภายใต้คอนเซปต์ ‘เลือกคันที่ชอบ ถอยคันที่ใช่’ งานนี้ได้รับเกียรติจาก พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็น