Tag "Volvo FH"

180viewsประชาสัมพันธ์ ●   วอลโว่ ทรัคส์ (ประเทศไทย) ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงสุดในรถหัวลาก Volvo FH ด้วย ‘Active Safety Package’ หรือแพ็คเกจระบบเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยเชิงป้องกัน ที่สามารถเลือกติดตั้งเพิ่มได้ในรถหัวลากวอลโว่รุ่น FH ทั้งนี้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการงานขนส่งชั้นแนวหน้าที่ต้องการความปลอดภัยระดับสูงสุด และยกระดับงานขนส่งไทยสู่สมาร์ทโลจิสติกส์ ●   มร. เอริค ลาบัท (Eric Labat) ประธานกรรมการ วอลโว่ ทรัคส์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า การเปิดตัวอุปกรณ์ และระบบเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยเชิงป้องกัน ในรถหัวลากวอลโว่รุ่น FH นี้ เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนนประเทศไทย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะผู้ผลิตรถบรรทุกชั้นนำของโลก อีกทั้งยังช่วยผู้ประกอบการงานขนส่งรักษาทรัพยากรอันมีค่าอย่างพนักงานขับรถ และสินค้าที่ขนส่งที่มีมูลค่าสูง ให้สามารถไปถึงเป้าหมายได้อย่างปลอดภัยสูงสุด

575views Press Release   ●   บริษัท ชัยอนันต์ โลจิสติกส์ จำกัด ผู้ให้บริการขนส่งรายใหญ่ในจังหวัดตาก รับมอบรถ Volvo FH13 440 แรงม้าลอทแรกจำนวน 20 คัน โดยจะทยอยส่งมอบอีก 40 คันให้ครบภายในปี 2560 นี้ ซึ่งการสั่งซื้อครั้งนี้จะนำไปทดแทน

121views Press Release   ●   การทดสอบการใช้งานจริงชุดใหม่ล่าสุดของวอลโว่ ทรัคส์นี้ คุณจะได้ชมการผจญภัยอันน่าตื่นเต้นของนักเล่นร่มร่อนและรถบรรทุก Volvo FH โดยรถบรรทุกจะต้องรักษาตำแหน่งของร่มร่อนให้ลอยอยู่กลางอากาศได้ ระหว่างการลากจูงให้ลอยผ่าน