Tag "Volvo FH"

286viewsประชาสัมพันธ์ ●   วอลโว่ ทรัคส์ (ประเทศไทย) ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงสุดในรถหัวลาก Volvo FH ด้วย ‘Active Safety Package’ หรือแพ็คเกจระบบเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยเชิงป้องกัน ที่สามารถเลือกติดตั้งเพิ่มได้ในรถหัวลากวอลโว่รุ่น FH ทั้งนี้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการงานขนส่งชั้นแนวหน้าที่ต้องการความปลอดภัยระดับสูงสุด และยกระดับงานขนส่งไทยสู่สมาร์ทโลจิสติกส์ ●   มร. เอริค ลาบัท (Eric Labat) ประธานกรรมการ วอลโว่ ทรัคส์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า การเปิดตัวอุปกรณ์ และระบบเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยเชิงป้องกัน ในรถหัวลากวอลโว่รุ่น FH นี้ เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนนประเทศไทย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะผู้ผลิตรถบรรทุกชั้นนำของโลก อีกทั้งยังช่วยผู้ประกอบการงานขนส่งรักษาทรัพยากรอันมีค่าอย่างพนักงานขับรถ และสินค้าที่ขนส่งที่มีมูลค่าสูง ให้สามารถไปถึงเป้าหมายได้อย่างปลอดภัยสูงสุด