November 1, 2016
Motortrivia Team (7986 articles)

2016 Nissan e-NV200 WORKSPACe ออฟฟิซเคลื่อนที่พลังไฟฟ้า

เรื่อง : AREA 54

●   นิสสันยุโรปเปิดตัวรถต้นแบบในชื่อ WORKSPACe ใช้พื้นฐานของรถพาณิชย์พลังไฟฟ้า Nissan e-NV200 ดัดแปลงเป็นออฟฟิซเคลื่อนที่ที่ใช้งานพื้นที่บรรทุกสัมภาระได้อย่างอเนกประสงค์ งานออกแบบเป็นผลงานร่วมกันระหว่างนิสสันและ Studio Hardie บริษัทออกแบบตกแต่งสัญชาติอังกฤษ

●   แนวคิดหลักของนิสสันและ Studio Hardie คือ ใช้พื้นที่ของ e-NV200 มาปรับเปลี่ยนให้เป็นออฟฟิซเคลื่อนที่เพื่อรองรับการใช้งานในลักษณะ “Hot desking” ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในต่างประเทศ (รวมทั้งบ้านเราในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา) โดยหลักก็คือการแชร์พื้นที่ทำงานส่วนกลางเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นขององค์กร เช่น ค่าน้ำ, ไฟ, โต๊ะ หรือแม้แต่การคิดต้นทุนเป็นค่าเช่าพื้นที่ ซึ่งในที่นี้ตัวพนักงานเองก็สามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีโต๊ะประจำออฟฟิซ

●   นิสสันระบุว่าปัจจุบันมีองค์กรที่ปรับตัวมาใช้วิธีจัดสรรพื้นที่ในแบบ Hot desking ราว 36% ในปี 2015 ที่ผ่านมา เนื่องจากพื้นที่ในการเช่าสำนักงานในเมืองใหญ่ๆ นั้นมีราคาสูงขึ้นมาก ดังนั้นการออกแบบพื้นที่ส่วนกลางให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด จึงเป็นหน้าที่ Studio Hardie ที่จะต้องยัดอุปกรณ์สำนักงานเข้าไปในพื้นที่ของ e-NV200 ให้ลงตัวที่สุดเท่าที่จะทำได้

●   จากวีดิโอประกอบทางด้านล่าง รูปแบบที่ Studio Hardie เลือกใช้ก็คือการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ในลักษณะซ่อนลูกเล่น หรือ Multifunctional Furniture Designs นั่นเอง หลายๆ ท่านน่าจะคุ้นรูปแบบกันดีจากวีดิโอใน Youtube ที่แสดงให้เห็นถึงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ซ่อนรูปสำหรับห้องเช่าในเมืองที่มีพื้นที่จำกัด เช่น โต๊ะที่พับเก็บได้ราบไปกับผนัง ซ่อนลิ้นชักขนาดเล็กให้กลืนไปกับความหนาของขอบโต๊ะ หรือลดความยุ่งเหยิงของบรรดาอุปกรณ์อิเลคทรอนิคให้เป็นแบบ wireless ทุกชิ้น และใช้สมาร์ทโฟนควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ในลักษณะสมาร์ทโฮม เป็นต้น

●   โดยแนวคิดนั้นเยี่ยมเลยครับ สำหรับโปรโตไทป์ Nissan e-NV200 WORKSPACe ทว่าหากมีการผลิตจริง ราคาจำหน่ายแบบไม่นับรวมราคารถน่าจะโหดร้ายพอสมควรทีเดียว เนื่องจากงานออกแบบฟังก์ชั่นต่างๆ น่าจะเป็นการออกแบบตามสั่ง ซึ่งขึ้นอยู่กับรูปแบบ/วิธีการทำงานของแต่ละบุคคล (หรือของบริษัท) อีกทั้งบรรดา Multifunctional Furniture เหล่านี้ยังเป็นผลิตภัณฑ์ในลักษณะขายไอเดียที่มีราคาสูงกว่าเฟอร์นิเจอร์ทั่วไปมากพอสมควร   ●

2016 Nissan e-NV200 WORKSPACe