January 11, 2017
Motortrivia Team (10172 articles)

สยามกลการอุตสาหกรรม เผยผลบริการเช่า Forklift พร้อมคนขับ


Press Release

 

●   “ค่าขนส่งเป็นต้นทุนสำคัญ ในการกำหนดราคาสินค้าและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน” เบสิคไอเดียนี้ผู้ที่อยู่ในภาคธุรกิจต่างๆ น่าจะมีความเข้าใจเป็นอย่างดี แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักโฟกัสค่าใช้จ่ายส่วนนี้แค่ค่า Transport สินค้าจากโรงงานเพื่อไปส่งลูกค้ายังอีกที่เท่านั้น สิ่งที่หลายคนมองข้ามและคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย คือ การบริหารจัดการงานขนส่งเคลื่อนย้ายสินค้าในคลังสินค้า-โรงงาน จริงๆแล้วค่าใช้จ่ายส่วนนี้เป็นต้นทุนแฝงที่หากมีการจัดการที่ดีจะทำให้ทุกธุรกิจมีแต้มต่อมากขึ้นอีกเยอะ

●   สยามกลการอุตสาหกรรม ในฐานะผู้คลุกคลีและเชี่ยวชาญงานขนส่งเคลื่อนย้ายสินค้าในคลังสินค้า-โรงงาน และ บริการให้เช่ารถฟอร์คลิฟท์พร้อมคนขับ พบว่าองค์กรส่วนใหญ่ยังบริหารจัดการงานส่วนดังกล่าวอย่างไม่เป็นระบบ ก่อให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน ความเสียหาย และความสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆโดยไม่จำเป็น อาทิ ค่าจ้างพนักงานขับรถ ค่าซ่อมบำรุง ค่าเชื้อเพลิง ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับความล่าช้าของงาน ในกรณีที่รถฟอร์คลิฟท์เสียในชั่วโมงการทำงาน พนักงานขับรถขาดงาน ลางาน ตลอดจนขาดความเชี่ยวชาญในการทำงาน

●   ปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องแอบแฝงที่หากคิดเป็นตัวเงินแล้วจะพบว่าเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมากพอสมควร ซึ่งบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญมาโดยตลอดจึงพัฒนา Solution ใหม่ๆ คือการบริการ ให้เช่ารถฟอร์คลิฟท์พร้อมคนขับและบริหารทรัพยากรต่างๆ อย่างครบวงจร (หรือเรียกว่า Fleet management solution) เพื่อบริหารภาพรวมของงานเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพเรียบง่ายและราบรื่น ผลักภาระทั้งค่าใช้จ่ายตามจริง ค่าใช้จ่ายแอบแฝง การบริหารรถเช่า การบริหาร-อบรมคนขับ ฯลฯ ให้กับทีมงานของบริษัทที่มีประสบการณ์สูงบริหารจัดการแทน

●   ทั้งนี้ Fleet management solution สามารถตอบโจทย์การบริหารจัดการให้กับทุกองค์กร โดยประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากการเลือกใช้บริการเช่าพร้อมคนขับแบ่งออกเป็น 5 ปัจจัยหลัก ประกอบด้วย

●   ลดต้นทุน : ไม่ต้องลงทุนจ่ายเงินก้อนใหญ่เพื่อซื้อรถฟอร์คลิฟท์และลดค่าใช้จ่ายแอบแฝง อาทิ ค่าแรงงาน ค่าเชื้อเพลิง ค่าสินค้าเสียหายกรณีเกิดอุบัติเหตุ ค่าประกันภัยค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

●   การบริหารจัดการคน : รูปแบบบริหารจัดการนักขับรถฟอร์คลิฟท์ให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน มีตารางตรวจการทำงานเป็นขั้นตอน และบริหารจัดการตารางงานลดภาวะขาด ลา มาสาย ของคนขับรถฟอร์คลิฟท์ เพื่อไม่ให้กระทบต่อเวลาการทำงานและเกิดค่าเสียโอกาสทางธุรกิจ

●   การบำรุงรักษา : ทีมช่างซ่อมบำรุงที่มากด้วยประสบการณ์ มีความชำนาญด้านการดูแลรักษาเพื่อยืดอายุการใช้งาน และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเพื่อให้รถกลับมาใช้งานได้ดีมีรถใช้งานระหว่างซ่อมจัดรถสำรองพร้อมทำงานต่อได้ทันทีไม่หยุดชะงักและมีศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศ

●   ประหยัดเชื้อเพลิง : คนขับมีความเชี่ยวชาญและมีความรู้ต่อระบบการใช้งานต่างๆในรถฟอร์คลิฟท์ มีทักษะการขับรถที่ดี ควบคุมความเร็วตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนด รวมถึงการวางถังแก็สที่รถได้ถูกต้องตามหลักการซึ่งจะช่วยให้เกิดการประหยัดเชื้อเพลิงและใช้เชื้อเพลิงให้คุ้มค่า

●   การันตีความเป็นมืออาชีพ : ด้วยประสบการณ์การให้บริการเช่าพร้อมคนขับมากกว่า 18 ปี และมีศูนย์อบรมผู้ควบคุมรถฟอร์คลิฟท์เสริมสร้างความชำนาญในการควบคุม บริษัทเป็นรายแรกและรายเดียวที่มีหลักสูตรครบวงจรและออกใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐานฝีมือแรงงานจากภาครัฐ จนได้รับความไว้วางใจอย่างแพร่หลายจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนชั้นนำ

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 02-746-7311 หรือ nissan-nft.com/index.php/lease   ●