ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย : เดือนมกราคม 2561
March 1, 2018
Motortrivia Team (4230 articles)

ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย : เดือนมกราคม 2561

Posted by : motortrivia

 

●   เริ่มต้นปี 2561 กันด้วยสถิติยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย ประจำเดือนมกราคม 2561 ยอดรวมทุกแบรนด์จบที่ 66,545 คัน คิดเป็นอัตราส่วนเพิ่มขึ้น 16.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 แบ่งเป็นรถยนต์นั่งจำนวน 25,749 คัน เพิ่มขึ้น 27.3% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 40,796 คัน เพิ่มขึ้น 10.2% และรถกระบะขนาด 1 ตัน 32,796 คัน เพิ่มขึ้น 7.1%

●   ยอดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยการส่งออกมีการเติบโตสูงสุดในรอบ 6 ปี อยู่ที่ 9.9% การท่องเที่ยวขยายตัว 8.8% ยังผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนมกราคม 2561 อยู่ที่ระดับ 80% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 36 เดือน ประกอบกับยังคงมีการทยอยส่งมอบรถที่จองไว้ในงาน Motor Expo 2017 ซึ่งปัจจัยทั้งหมดนี้ส่งผลในเชิงบวกกับตลาดรถยนต์ในเดือนมกราคม

●   ส่วนตลาดรถยนต์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ยังคงมีแนวโน้มดีขึ้น ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมีแนวโน้มการปรับตัวที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจในการบริโภคสินค้าในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ ซึ่งจะส่งผลในเชิงบวกต่อภาพรวมของเศรษฐกิจและตลาดรถยนต์ในประเทศ อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยลบจากราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่่ำ การแข็งค่าของเงินบาท การขึ้นค่าแรงขั้นต่่ำ และความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองด้วยเช่นกัน   ●


Total Car Sales : January 2018

– Toyota : 17,138 คัน
– Isuzu : 12,233 คัน
– Honda : 9,109 คัน
– Mitsubishi : 5,878 คัน
– Ford : 4,968 คัน
– Nissan : 4,794 คัน
– Mazda : 4,539 คัน
– MG : 1,471 คัน
– Suzuki : 1,407 คัน
– Chevrolet : 1,357 คัน
– Mercedes : 1,012 คัน
– BMW : 816 คัน
– Hino : 604 คัน
– Hyundai : 442 คัน
– Subaru : 273 คัน
– Kia : 113 คัน
– DFM : 91 คัน
– TATA : 68 คัน
– Volvo : 45 คัน
– Volkswagen : 37 คัน
– Proton : 4 คัน
– Daewoo : 3 คัน
– Peugeot : 1 คัน
– Mitsu-Fuso : –
Other makers : 142 คัน
Total : 66,545 คัน


Passenger Car Sales

– Toyota : 7,354 คัน
– Honda : 6,937 คัน
– Nissan : 2,890 คัน
– Mazda : 2,824 คัน
– Mitsubishi : 1,944 คัน
– Suzuki : 1,188 คัน
– Mercedes : 1,012 คัน
– BMW : 816 คัน
– MG : 541 คัน
– Kia : 108 คัน
– Volvo : 45 คัน
– Ford : 19 คัน
– Proton : 4 คัน
– Hyundai : 4 คัน
– Chevrolet : 3 คัน
– Subaru : 3 คัน
– Peugeot : 1 คัน
Other makers : 56 คัน
Total : 25,749 คัน


Commercial Vehicles Sales

– Isuzu : 12,233 คัน
– Toyota : 9,784 คัน
– Ford : 4,949 คัน
– Mitsubishi : 3,934 คัน
– Honda : 2,172 คัน
– Nissan : 1,904 คัน
– Mazda : 1,715 คัน
– Chevrolet : 1,354 คัน
– MG : 930 คัน
– Hino : 604 คัน
– Hyundai : 438 คัน
– Suzuki : 219 คัน
– TATA : 68 คัน
– Kia : 5 คัน
– Chrysler : –
– Mitsu-Fuso : –
– Mercedes : –
– Chery : –
– N-Diesel : –
Other makers : 487 คัน
Total : 40,796 คัน


One-Ton Pickup Sales

– Isuzu : 11,249 คัน
– Toyota : 9,217 คัน
– Ford : 4,741 คัน
– Mitsubishi : 3,934 คัน
– Nissan : 1,728 คัน
– Chevrolet : 1,325 คัน
– Mazda : 563 คัน
– TATA : 36 คัน
– Foton : 3 คัน
Total : 32,796 คัน
Remark: PPV is included in 1-TON PICKUP segment and can be separated as follows.


Pure Pickup Sales

– Isuzu : 10,347 คัน
– Toyota : 7,421 คัน
– Ford : 3,936 คัน
– Mitsubishi : 3,024 คัน
– Nissan : 1,728 คัน
– Chevrolet : 1,257 คัน
– Mazda : 563 คัน
– TATA : 36 คัน
– Foton : 3 คัน
Total : 28,315 คัน


PPV Sales

– Toyota : 1,796 คัน
– Isuzu : 910 คัน
– Mitsubishi : 902 คัน
– Ford : 805 คัน
– Chevrolet : 68 คัน
– Nissan : –
Total : 4,481 คัน

ที่มา : โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย


ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2561

•  ยอดจำหน่ายรถยนต์เดือนมกราคม 2561.
•  ยอดจำหน่ายรถยนต์เดือนกุมภาพันธ์ 2561.
•  ยอดจำหน่ายรถยนต์เดือนมีนาคม 2561.
•  ยอดจำหน่ายรถยนต์เดือนเมษายน 2561.
•  ยอดจำหน่ายรถยนต์เดือนพฤษภาคม 2561.
•  ยอดจำหน่ายรถยนต์เดือนมิถุนายน 2561.
•  ยอดจำหน่ายรถยนต์เดือนกรกฎาคม 2561.
•  ยอดจำหน่ายรถยนต์เดือนสิงหาคม 2561.

Bridgestone Turanza