January 1, 2019
Motortrivia Team (10152 articles)

ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย : เดือนตุลาคม 2561

Posted by : motortrivia

 

●   ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย ประจำเดือนตุลาคม 2561 มียอดรวมทุกแบรนด์ 86,931 คัน เพิ่มขึ้น 26.8% แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 32,805 คัน เพิ่มขึ้น 14.1% รถเพื่อการพาณิชย์ 54,126 คัน เพิ่มขึ้น 36% ในขณะที่รถกระบะขนาด 1 ตันในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 43,827 คัน คิดเป็นอัตราส่วนเพิ่มขึ้น 34.6%

●   ตลาดรถยนต์เดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น 26.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ และรุ่นปรับปรุงใหม่ ซึ่งในช่วงนี้ความต้องการของผู้บริโภคยังคงอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ ยอดจำหน่ายสะสม 10 เดือนขยับขึ้นไปเป็น 833,515 คัน เพิ่มขึ้น 20.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในจำนวนนี้รถยนต์นั่งมีปริมาณการขายเติบโตเพิ่มขึ้น 18.5% รถเพื่อการพาณิชย์เพิ่มขึ้น 22.5%

●   ส่วนตลาดรถยนต์ในเดือนพฤศจิกายน 2561 จะมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างแน่นอน เนื่องจากมีการจัดงาน Thailand International Motor Expo 2018 ซึ่งแบรนด์ผู้จำหน่ายรถยนต์ต่างๆ ได้เริ่มทยอยเปิดข้อเสนอพิเศษตั้งแต่ต้นเดือน เพื่อกระตุ้นความสนใจและเพิ่มแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อ   ●


Total Car Sales : October 2018

– Toyota : 29,025 คัน
– Isuzu : 13,496 คัน
– Honda : 10,987 คัน
– Mitsubishi : 6,718 คัน
– Nissan : 6,333 คัน
– Mazda : 5,647 คัน
– Ford : 5,126 คัน
– Suzuki : 2,255 คัน
– Chevrolet : 1,839 คัน
– MG : 1,545 คัน
– Mercedes-Benz : 1,015 คัน
– Hino : 1,004 คัน
– BMW : 939 คัน
– Hyundai : 470 คัน
– Subaru : 135 คัน
– KIA : 124 คัน
– Volvo : 117 คัน
– TATA : 47 คัน
– Proton : 1 คัน
– Peugeot : 1 คัน
– DFM : –
– Daewoo : –
– Mitsu-Fuso : –
– Volkswagen : –
Total : 86,931 คัน


Passenger Car Sales

– Toyota : 9,814 คัน
– Honda : 8,144 คัน
– Mazda : 4,180 คัน
– Nissan : 3,208 คัน
– Mitsubishi : 2,728 คัน
– Suzuki : 1,951 คัน
– Mercedes-Benz : 1,015 คัน
– BMW : 939 คัน
– MG : 491 คัน
– KIA : 120 คัน
– Volvo : 117 คัน
– Ford : 29 คัน
– Subaru : 12 คัน
– Proton : 1 คัน
– Chevrolet : 1 คัน
– Hyundai : –
– Peugeot : –
Total : 32,805 คัน


Commercial Vehicles Sales

– Toyota : 19,211 คัน
– Isuzu : 13,496 คัน
– Ford : 5,097 คัน
– Mitsubishi : 3,990 คัน
– Nissan : 3,125 คัน
– Honda : 2,843 คัน
– Chevrolet : 1,838 คัน
– Mazda : 1,467 คัน
– MG : 1,054 คัน
– Hino : 1,004 คัน
– Hyundai : 470 คัน
– Suzuki : 304 คัน
– TATA : 47 คัน
– KIA : 4 คัน
– Chrysler : –
– Mitsu-Fuso : –
– Mercedes-Benz : –
– Chery : –
– N-Diesel : –
Total : 54,126 คัน


One-Ton Pickup Sales

– Toyota : 17,088 คัน
– Isuzu : 12,108 คัน
– Ford : 5,096 คัน
– Mitsubishi : 3,990 คัน
– Nissan : 2,971 คัน
– Chevrolet : 1,838 คัน
– Mazda : 704 คัน
– TATA : 27 คัน
– Foton : 5 คัน
Total : 43,827 คัน
Remark: PPV is included in 1-TON PICKUP segment and can be separated as follows.


Pure Pickup Sales

– Toyota : 15,109 คัน
– Isuzu : 10,996 คัน
– Ford : 4,271 คัน
– Mitsubishi : 3,059 คัน
– Nissan : 2,450 คัน
– Chevrolet : 1,442 คัน
– Mazda : 704 คัน
– TATA : 27 คัน
– Foton : 5 คัน
Total : 38,063 คัน


PPV Sales

– Toyota : 1,979 คัน
– Isuzu : 1,112 คัน
– Mitsubishi : 931 คัน
– Ford : 825 คัน
– Nissan : 521 คัน
– Chevrolet : 396 คัน
Total : 5,764 คัน
ที่มา : โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย


ยอดจำหน่ายรถยนต์ปี 2561

•  ยอดจำหน่ายรถยนต์เดือนมกราคม 2561.
•  ยอดจำหน่ายรถยนต์เดือนกุมภาพันธ์ 2561.
•  ยอดจำหน่ายรถยนต์เดือนมีนาคม 2561.
•  ยอดจำหน่ายรถยนต์เดือนเมษายน 2561.
•  ยอดจำหน่ายรถยนต์เดือนพฤษภาคม 2561.
•  ยอดจำหน่ายรถยนต์เดือนมิถุนายน 2561.
•  ยอดจำหน่ายรถยนต์เดือนกรกฎาคม 2561.
•  ยอดจำหน่ายรถยนต์เดือนสิงหาคม 2561.
•  ยอดจำหน่ายรถยนต์เดือนกันยายน 2561.
•  ยอดจำหน่ายรถยนต์เดือนตุลาคม 2561.
•  ยอดจำหน่ายรถยนต์เดือนพฤศจิกายน 2561.
•  ยอดจำหน่ายรถยนต์เดือนธันวาคม 2561.