May 2, 2019
Motortrivia Team (7962 articles)

Ford จัดงาน The President Club ประจำปี 2561 มอบรางวัลให้กับสุดยอดผู้จำหน่าย

Press Release

 

●   ฟอร์ด ประเทศไทย จัดงาน The President Club ประจำปี 2561 มอบรางวัลอันทรงเกียรติแก่บุคลากรของผู้จำหน่าย ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในปีที่ผ่านมา โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของผู้จำหน่ายและบุคลากรของผู้จำหน่ายที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าฟอร์ด

●   “ผู้จำหน่ายถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจและความสำเร็จของฟอร์ด โครงการ The President Club ที่ฟอร์ดดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ และพัฒนาพนักงานของผู้จำหน่ายในทุกมิติ พร้อมทั้งผลักดันให้พนักงานของผู้จำหน่ายมีความผูกพันกับองค์กรและแบรนด์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจของฟอร์ดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้”  นายวิชิต ว่องวัฒนาการ กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าว

●   โครงการ The President Club จัดขึ้น เพื่อผลักดันให้ผู้จำหน่ายได้พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและคุณภาพของบุคลากรของตนให้ได้ตามเป้าหมาย โดยผู้จำหน่ายที่จะได้รับรางวัลสุดยอดผู้จำหน่าย จะต้องเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้ผ่านเกณฑ์การพัฒนา ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของฟอร์ด โดยจะต้องมีผลงานยอดเยี่ยมทั้งด้านผลการดำเนินธุรกิจ ได้รับการรับรองมาตรฐานขั้นตอนการทำงานและมาตรฐานต่างๆ ในโชว์รูม รวมถึงมาตรฐานในการให้บริการลูกค้าซึ่งวัดจากคะแนนจากโปรแกรมการวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า

●   ในปี 2561 มีพนักงานของผู้จำหน่ายได้รับรางวัลรวม 1,219 รางวัล และมีผู้บริหารของผู้จำหน่ายฟอร์ดได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับ แพลตตินั่ม รวม 4 รางวัล ได้แก่ นายสมศักดิ์ พะเนียงทอง จาก ฟอร์ด เอก ตราด นายธรรมรัตน์ โพธิ์ใบกุล จาก ฟอร์ด ออโต้ แกลเลอรี่ ปทุมธานี นางสาวอัจฉรา ตั้งศรีสุข จาก ฟอร์ด สองแคว พิษณุโลก และ นายณัฐกฤษณ์ จอมเกตุ จาก ฟอร์ด มิตรแท้ ระนอง

●   ปัจจุบัน ฟอร์ดมีเครือข่ายโชว์รูม 164 แห่งทั่วประเทศ โดยฟอร์ดมีแผนที่จะขยายเครือข่ายเพิ่มอย่างต่อเนื่องในปี 2562 เพื่อมอบประสบการณ์และการบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า   ●

Hyundai Smart Deal