May 12, 2019
Motortrivia Team (7299 articles)

Gensurv Robotics บริษัทหุ่นยนต์สัญชาติไทย เปิดตัวฟอร์คลิฟท์อัตโนมัติ PLY AGV สำหรับอุตสาหกรรม 4.0

Press Release

• เจ็นเซิฟ (Gensurv Robotics) บริษัทหุ่นยนต์สัญชาติไทย แนะนำรถฟอร์คลิฟท์อัตโนมัติรุ่นแรกของไทย พลาย เอจีวี (PLY AGV) สำหรับอุตสาหกรรม 4.0 พร้อมเปิดตลาดหุ่นยนต์และระบบออโตเมชั่น

น.ส. วรีมน ปุรผาติ กรรมการ บริษัท เจ็นเซิฟ จำกัด กล่าวว่า “บริษัทสตาร์อัพสายเทคโนโลยี (Tech Starup) สัญชาติไทย ได้รวมตัววิศวกรหุ่นยนต์ที่เชี่ยวชาญของไทย ร่วมสร้าง Mobile Robots ด้วยผลงานวิจัยและสร้างสรรค์คิดค้นโดยทีมวิศวกรไทย โดยมีรถฟอล์คลิฟท์อัตโนมัติระบบอัจฉิยะ เรือสำรวจไร้คนขับ เรือดำน้ำอัตโนมัติเพื่อการสำรวจใต้น้ำ (ROV) โดยเจ็นเซิฟได้สร้างสรรค์รถฟอล์คลิฟท์อัตโนมัติ พลาย เอจีวี เป็นผลิตภัณฑ์นำร่อง สร้างสรรค์และพัฒนาโดยทีมงานคนไทย เหมาะแก่การเคลื่อนย้ายสินค้าแบบอัตโนมัติในคลังสินค้าและโรงงาน ที่ไม่เพียงแต่ขนย้ายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เชื่อมต่อข้อมูลการส่งกับระบบคลัง และการผลิต รับ-ส่ง เก็บข้อมูลการทำงาน และสถานะสินค้าไปในเวลาเดียวกันแบบเรียล ไทม์ นั่นหมายความว่า สินค้าได้ถูกนำออกไปจำนวนเท่าไร วันเวลาใด ทำให้ทราบสถานะของสินค้าคงคลังนั้นๆ ได้ในเวลาที่รวดเร็ว”

• ในปี 2560 – 2561 เจ็นเซิฟได้ลงทุนวิจัยและพัฒนาร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อพัฒนารถฟอร์คลิฟท์อัตโนมัติ สำหรับการขนส่งสินค้าในคลัง (Autonomous Forklift) ซึ่งเรียกว่ารถ เอจีวี ฟอร์คลิฟท์ (AGV Forklift) นำทางด้วยระบบเลเซอร์ ซึ่งนับเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำคัญอย่างยิ่งในยุคอุตสาหกรรม 4.0 จากปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงาน และมีความต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการขนย้ายสินค้าในคลัง และในไลน์การผลิต ลดปัญหาความผิดพลาด รวมทั้งมีความต้องการการเชื่อมต่อข้อมูลการทำงาน การขนส่งและสถานะแบบทันที (Real time) ซึ่งรถฟอร์คลิฟท์อัตโนมัติ สามารถตอบโจทย์เหล่านี้ได้ และในท้องตลาดมีจำหน่ายเฉพาะรถนำเข้าและมีราคาสูง

น.ส. วรีมน กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในปี 2562 นี้ เจ็นเซิฟได้แนะนำรถ พลาย เอจีวี แบบพร้อมจำหน่าย ซึ่ง AGV เป็นหุ่นยนต์รถฟอร์คลิฟต์ขนส่งสินค้าในคลังที่นำทางด้วยระบบเลเซอร์สำหรับช่วยในการจัดเก็บและขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง ทำการขนย้ายสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมงได้อย่างถูกต้อง สม่ำเสมอ ทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลการขนส่งสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์ได้ทันที หรือที่เรียกว่าระบบ Smart Warehouse ที่จะทำให้ทราบได้ตลอดเวลาว่า สินค้าต่างๆ มีจำนวนเหลืออยู่ในปริมาณเท่าใด อยู่ที่ใด สถานะการทำงานเป็นอย่างไร และยังตัดปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานคนขับที่มีฝีมือและความเชี่ยวชาญออกไปได้”

• ระบบ AGV หรือ หุ่นยนต์ขนส่งอัจฉริยะ ได้เข้ามามีบทบาทต่อภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก เนื่องจากธุรกิจในปัจจุบันเคลื่อนตัวด้วยความฉับไวมากกว่าเดิม มีการซื้อขายแบบออนไลน์ เชื่อมต่อข้อมูลแบบทันท่วงที การผลิตและส่งสินค้าจึงต้องการความเร็ว มีปริมาณสูงขึ้น และมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม

• การทำงานในสายการผลิตและการขนส่งสินค้าในคลังต้องการความรวดเร็ว ทันเวลา แม่นยำ ถูกต้อง ต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการของธุรกิจในยุค 4.0 สต็อกสินค้านั้นต้องมีการจัดเก็บเป็นอย่างดีมีความถูกต้องไม่เสียหาย ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในระบบคลังสินค้าของผู้ประกอบการคือ การขาดแคลนแรงงานหรือบุคคลากรในการขับฟอร์คลิฟต์ ที่ต้องอาศัยทักษะ และความเชี่ยวชาญ ตลอดจนใบอนุญาตการขับที่ถูกต้องตามกฎหมาย, ความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากพนักงานที่ไม่ชำนาญระหว่างการเคลื่อนย้ายและขนส่ง จนนำไปสู่ความล่าช้าและเสียหายต่อธุรกิจในที่สุด

• รถฟอร์คลิฟท์อัตโนมัติ พลาย เอจีวี ของเจ็นเซิฟ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ในการเริ่มใช้หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติให้แก่ภาคอุตสาหกรรมของไทย ด้วยระบบ Smart Warehouse Automation เพื่อตัดปัญหาการขาดแคลนแรงงานคนขับรถ, ลดความล่าช้าและข้อผิดพลาด ตลอดจนความเสียหายชำรุดที่อาจเกิดแก่สินค้า เพิ่มประสิทธิภาพความรวดเร็วต่อการเคลื่อนย้าย ขนส่งจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งได้อย่างแม่นยำ ปลอดภัยทั้งต่อคนและสินค้าได้เป็นอย่างดี

• พลาย เอจีวี หุ่นยนต์ขนส่งในคลัง (AGV System for Autonomous Transportation) มีหลายแบบให้เลือกตามความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็น AGV Counter Balance รถฟอร์คลิฟท์สำหรับการขนสินค้าน้ำหนักมาก, AGV Pallet Mover รถฟอร์คลิฟท์สำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าในระดับพื้น, AGV Pallet Stacker รถฟอร์คลิฟท์ที่สามารถยกของขึ้นชั้นได้ นำทางด้วยระบบเลเซอร์ ไร้แถบแม่เหล็ก ทำงานได้เช่นเดียวกับรถฟอล์คลิฟต์ที่มีคนขับ มีอิสระในการปรับเปลี่ยนเส้นทางได้โดยไม่ต้องสร้างโครงสร้างใหม่ ทำงานได้อย่างปลอดภัยด้วยการติดเซ็นเซอร์เพื่อความปลอดภัยที่ให้รถหยุดเมื่อเจอคนหรือสิ่งกีดขวางตามมาตรฐานสากล

• ด้านบริการหลังการขาย พลาย เอจีวี มีบริการติดตั้งและบำรุงรักษาโดยวิศวกรผู้ผลิต ผู้ออกแบบ ผู้มีความเชี่ยวชาญในประเทศไทย พร้อมให้บริการหลังการขายได้อย่างทันท่วงที และออกแบบระบบได้ตรงความต้องการของลูกค้าอย่างใกล้ชิด

• นอกจากนี้ เจ็นเซิฟยังได้ออกแบบและผลิตเรือสำรวจไร้คนขับ (USV) ที่ทำการสำรวจได้รวดเร็ว แม่นยำ และประหยัดกว่าเรือที่ใช้คนขับ เหมาะสำหรับการใช้งานสำรวจในพื้นที่ๆ การใช้คนเข้าถึงได้ยาก อาทิ การสำรวจโครงสร้างท่อก๊าซในทะเล แหล่งน้ำขนาดใหญ่ หรือแหล่งน้ำที่ต้องเสี่ยงต่ออันตราย การทำแผนที่ทางน้ำ การหาปริมาตรน้ำในเขื่อน หรือแหล่งน้ำ เพื่อการบริหารจัดการน้ำ และการประปา การสำรวจสภาพพื้นที่ใต้น้ำ การตรวจสอบคุณภาพน้ำของพื้นที่ต่างๆ

• สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ www.gensurv.com แฟนเพจ facebook.com/gensurv หรืออี-เมล [email protected] Tel: 087-442-9962

AGV คืออะไร

• เอจีวี หรือ Automated Guided Vehicle คือรถขนส่งอัตโนมัติแบบไร้คนขับที่มีการผลิตใช้มาตั้งแต่ปี 1953 การทำงานของเอจีวีใช้เทคโนโลยีการนำทางหลายแบบ อาทิ เช่น การแล่นตามราง แล่นตามสาย การเดินตามแถบแม่เหล็ก ในยุคปัจจุบันมีการพัฒนา AGV ที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นเพื่อเพิ่มความสามารถของรถอัตโนมัติ เช่นการนำทางด้วยระบบเลเซอร์ และการพัฒนาซอฟท์แวร์นำทาง เพื่อให้รถเอจีวีทำงานได้โดยไม่ต้องวางโครงสร้างรางหรือแถบแม่เหล็ก ทำงานเก็บของขึ้นชั้นสูงได้ พลาย เอจีวี ของเจ็นเซิฟเป็นเอจีวีสมัยใหม่ ที่ดัดแปลงจากรถฟอร์คลิฟท์ที่ใช้คนขับปกติ นำทางด้วยระบบเลเซอร์ ทำให้ทำงานได้อย่างมีอิสระในการกำหนดเส้นทางโดยไม่ต้องติดแถบแม่เหล็ก และมีความชาญฉลาดในการใช้ซอฟท์แวร์ในการจัดการคิวงานของรถให้เลือกเส้นทางที่สั้นที่สุดอีกด้วย •

Hyundai BKK Motor Show