May 12, 2019
Motortrivia Team (6916 articles)

Mazda รายงานยอดจำหน่าย เมษายน 2562

Press Release

• มาสด้า ประเทศไทย รายงานยอดขายเดือนเมษายน 2562 มากกว่า 6 พันคัน คิดเป็นอัตราส่วนการเติบโต 38% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2561 ยอดสะสม 4 เดือนมากกว่า 22,000 คัน เพิ่มขึ้น 8% นับเป็นตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดของมาสด้าทั่วโลก

นายชาญชัย ตระการอุดมสุข ประธานบริหาร บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ที่ผ่านมามาสด้ามีรถรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดน้อยมาก แต่ทุกคนในมาสด้าทำงานกันอย่างหนัก เพื่อให้ลูกค้าของเราเกิดความมั่นใจในแบรนด์ และเข้าใจผู้จำหน่ายอย่างถ่องแท้ เข้าใจระบบการทำงานในทุกภาคส่วน ที่สำคัญเราเข้าใจดีว่าลูกค้ามาสด้าเป็นใคร และต้องการอะไรจากมาสด้า การที่จะประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องนั้นจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายๆ ด้านมาผนวกเข้าด้วยกัน และดำเนินการไปพร้อมๆ กัน อันไหนที่เป็นจุดแข็งเราต้องรักษาไว้ อันไหนที่เป็นจุดอ่อนเราต้องรีบดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ทุกส่วนเดินหน้าไปด้วยกัน ทั้งการขาย การบริการ การตลาด โดยเฉพาะหลังบ้าน ระบบต่างๆ ต้องรองรับกับจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว”

• ยอดขายเดือนเมษายน 2562 Mazda 2 มียอดจำหน่าย 4,450 คัน เพิ่มขึ้น 61%, Mazda 3 จำนวน 430 คัน เพิ่มขึ้น 14%, Mazda CX-3 จำนวน 267 คัน เพิ่มขึ้น 70%, Mazda BT-50 PRO จำนวน 526 คัน เพิ่มขึ้น 27%, Mazda CX-5 จำนวน 424 คัน และ Mazda MX-5 จำนวน 2 คัน รวม 6,099 คัน ยอดสะสม 4 เดือน (มกราคม – เมษายน 2562) รวม 22,678 คัน เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งมีตัวเลขอยู่ที่ 21,005 คัน

สรุปยอดเดือนเมษายน 2562 เทียบกับเดือนเมษายน 2561

รุ่นรถเมษายน 2562เมษายน 2561เปลี่ยนแปลง (%)
Mazda 2 4,450 2,768 + 61
Mazda 3 430 376 + 14
Mazda CX-3 267 157 + 70
Mazda CX-5 424 700 – 39
Mazda BT-50 526 415 + 27
Mazda MX-5 2 3 – 33
ยอดรวม 6,099 4,419 + 38

•   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ มาสด้า ประเทศไทย เชิญได้ที่ www.mazda.co.th หรือ MazdaThailandOfficial: Facebook/YouTube/Instagram/LINE •

Drunk Dont Drive