August 19, 2019
Motortrivia Team (7986 articles)

CWT เปิดบริษัทย่อย Sakun.C จัดแสดงต้นแบบรถโดยสารปรับอากาศเป็นรถโดยสารไฟฟ้า

ประชาสัมพันธ์

●   CWT เปิดบริษัทย่อยในนาม Sakun.C (สกุลฎ์ซี) เผยโฉมรถยนต์โดยสารรุ่นใหม่ พร้อมแผนต้นแบบปรับเปลี่ยนรถยนต์โดยสารปรับอากาศให้เป็นรถยนต์โดยสารพลังงานไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BEV : Battery Electric Vehicle) โดย ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป และ สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จะเริ่มแผนโครงการพัฒนาต้นแบบรถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้าให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก : Bangkok Mass Transit Authority) เป็นลำดับแรก

●   นายวีระพล ไชยธีรัตต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CWT กล่าวว่า “กลุ่มโชคนำชัยได้มีการเข้ารับงานเป็นคู่สัญญา ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการนำร่องโครงการพัฒนาต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้าดัดแปลง จากรถโดยสารประจำทางที่ใช้แล้ว และการร่วมมือครั้งนี้ยังมี SakunC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CWT เป็นผู้ร่วมออกแบบทางวิศวกรรมอีกด้วย”

●   “โครงการนี้มีการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการผลิตในไทย ให้มีความสามารถในการดัดแปลงรถโดยสารเครื่องยนต์สันดาปเป็นรถโดยสารไฟฟ้า ซึ่งสามารถนำกลับมาจดทะเบียนใหม่ได้อีกครั้ง โดยเป็นการนำกลับมาดัดแปลงแล้วใช้ใหม่ และการร่วมมือกันในครั้งนี้ยังให้ความสำคัญทั้งด้านการนำกลับมาใช้ใหม่ และพัฒนาความสามารถจากรถยนต์ไฟฟ้าให้มีส่วนประกอบที่น้อยกว่า และแตกต่างจากรถยนต์ธรรมดาอย่างมาก โดยในปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริดได้ถูกนำมาใช้จริงในประเทศไทยแล้ว”

●   ปัจจุบันการจำหน่ายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เนื่องจากประสิทธิภาพที่สูงกว่า และการปลดปล่อยมลพิษที่ต่ำกว่า รวมทั้งรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่และรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) ไม่มีการปลดปล่อยมลพิษจากยานยนต์ระหว่างการขับเคลื่อน (Tank-to-Wheel Emissions) ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนำมาใช้ในการเดินทางในเขตเมืองที่มีการจราจรคับคั่ง

●   นายวีรพลน์ เตชะผาสุขสันติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด กล่าวเสริมว่า “การร่วมมือดังกล่าว ทาง SakunC มีทีมงานวิจัยและพัฒนางานเชิงนวัตกรรม ทั้งในส่วนของเรืออลูมิเนียม และรถโดยสารประจําทาง โดยมีบริษัทโชคนำชัย กรุ๊ป ที่มีประสบการณ์ในการผลิตแม่พิมพ์และชิ้นส่วนรถยนต์ทุกชิ้นส่วนให้กับค่ายรถยนต์ชั้นนำทั่วโลกมากกว่า 20 ปี”

●   “ขณะเดียวกันยังมีการออกแบบ ผลิตแม่พิมพ์ และชิ้นส่วนที่ใช้กับเรือ และรถมินิบัสอลูมิเนียม รวมถึงยังมีความพร้อมในด้านการซ่อมบำรุงและด้านบุคลากร เครื่องจักรขนาดใหญ่ ได้แก่ CNC Machines, Press Machine ขนาด 2,700 ตัน, Laser Cutting Machines เป็นต้น รวมทั้งสิ้นมากกว่า 50 เครื่อง ทำให้ SakunC มีศักยภาพสูงในการผลิตและประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ให้มีขั้นตอนและกระบวนการที่เป็นมาตรฐาน และสามารถทดสอบเพื่อการแก้ไขปรับปรุง ให้รถโดยสารไฟฟ้าดัดแปลงที่พัฒนาจากรถโดยสารประจําทางสามารถใช้งานได้ตามเงื่อนไขและตามมาตรฐานที่ภาคีเครือข่ายพัฒนาการผลิตรถโดยสารไฟฟ้าไทยประกาศกำหนด”

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ www.sakunc.com โทร. 063-161-5975 หรือ 061-3918421 หรือ Email : [email protected]