November 7, 2019
Motortrivia Team (6091 articles)

Hyundai ร่วมใจบริจาคสิ่งของช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมปี 2562

ประชาสัมพันธ์

●   บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม มอบสิ่งของบริจาคช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยที่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

●   นายพศวีร์ เดชชีวะ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการ ส่วนบริการผู้แทนจำหน่าย บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมเป็นตัวแทนมอบสิ่งของบริจาคช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ โดยมี นายอภิชัย จำปานิล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมชาวบ้าน เข้ารับมอบสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ณ ที่ว่าการอำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

●   การมอบเงินบริจาคในครั้งนี้ บริษัทฯได้รับการสนับสนุนจาก นายสุวิจักขณ์ ธนพนต์โกวิท กรรมการผู้จัดการ ฮุนไดอุบลราชธานี ในการประสานงานและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้กิจกรรมนี้บรรลุเป้าหมายได้เป็นอย่างดี

●   ก่อนหน้านี้ ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ฮุนไดทั้ง 28 แห่งทั่วประเทศ ได้ร่วมกันมอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ณ ศูนย์รับบริจาค ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้บริษัทฯยังได้มอบแคมเปญส่วนลดพิเศษ 30% สำหรับค่าอะไหล่และส่วนลดพิเศษ 200 บาทสำหรับน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ (เชลล์) ให้กับลูกค้าฮุนไดที่ได้รับผลกกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้อีกด้วย

●   สนใจสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฮุนไดคอลเซ็นเตอร์ 02-305 8494 หรือ www.hyundai.co.th  ●

Drunk Dont Drive