February 22, 2020
Motortrivia Team (8515 articles)

สิริ, สวทช. และ วศ.อว. ประกาศทดสอบรถอัตโนมัติในไทย

ภาพ : สุพรรณี ยังอยู่

●   สิริ เวนเจอร์ส ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.อว.) เปิดโปรแกรมทดสอบ รถยนต์ที่ติดตั้งระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ (AV หรือ Autonomous Vehicle) เพื่อทดลองใช้งานในพื้นที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ ผู้ใช้สามารถเรียกใช้บริการได้ผ่านแอพพลิเคชั่น

●   เบื้องต้นยานพาหนะแบบอัตโนมัติจะเริ่มทดลองใช้งานเพื่อเก็บข้อมูลเฟสแรก 8 เดือน โดยพุ่งเป้าไปที่การพัฒนา – ทดลอง – ประมวลผลการใช้งาน โดยสิริจะทดลองวิ่งในพื้นที่ควบคุม SIRI VENTURES Private Prop Tech Sandbox ที่ T77 Community

(จากซ้าย) คุณนิสากร จึงเจริญธรรม, คุณจิรพัฒน์ จันทร์เจิดศักดิ์, ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล, ดร. เอกรัตน์ ไวยนิตย์ และ ดร. ปาษาณ กุลวานิช

●   สวทช. และ วศ.อว. มีเป้าหมายที่จะส่งต่อยานยนต์ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติต้นแบบให้ขยายผลไปยังภาคเอกชนภายในไตรมาสที่ 2 นี้ และเตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) จังหวัดระยอง โดยหวังจะให้เกิดเป็นอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ในขณะที่แสนสิริ และสิริ เวนเจอร์ส วางแผนเก็บข้อมูลจากพฤติกรรมของลูกบ้าน เพื่อมองหาลู่ทางในการให้บริการยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติภายในโครงการที่อยู่อาศัยของแสนสิริในอนาคต

●   นายจิรพัฒน์ จันทร์เจิดศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จำกัด กล่าวว่า “บ้านในแบบของแสนสิริ จะรวบรวมทุกมิติของการอยู่อาศัย นวัตกรรมจึงเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในการช่วยเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตของลูกบ้านอย่างสมบูรณ์แบบ การทดสอบยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติภายใต้ความร่วมมือระหว่างสิริ เวนเจอร์ส, สวทช. และวศ.อว. จะช่วยให้เราสามารถเรียนรู้พฤติกรรมของลูกบ้านและผู้ใช้งานจริง ควบคู่ไปกับการเป็นส่วนหนึ่งของก้าวสำคัญของประเทศไทยในการร่วมพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ เพื่อให้บริการในพื้นที่โครงการอยู่อาศัยขนาดใหญ่ พร้อมนำร่องทดลองวิ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อต่อยอดสู่การใช้งานจริงต่อไปในอนาคต”

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

●   ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า “สวทช. มีพันธกิจมุ่งสร้างเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการออกแบบและวิศวกรรมจากการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ไปถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรม”

●   “การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศอย่างมีทิศทางและยั่งยืน ซึ่งการวิจัยและพัฒนายานยนต์ขับขี่อัตโนมัติจัดเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ สวทช. ให้ความสำคัญ เนื่องจากประเทศไทยยังต้องเพิ่มขีดความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทัดเทียมกับประเทศชั้นนำอื่นทั่วโลก ที่ได้เริ่มใช้งานยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติในภาคการคมนาคมและขนส่ง โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือการเพิ่มความปลอดภัยทางถนน และช่วยอำนวยความสะดวกสบายในการเดินทางของประชาชนและขนส่งสินค้า ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน”

●   “สวทช. จำเป็นต้องร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.อว.) สิริ เวนเจอร์ส และหน่วยงานอื่น เพื่อเร่งให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ขับขี่อัตโนมัติในประเทศอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่ง ให้มีความยืดหยุ่น เข้าถึงง่าย และเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ ยังผลักดันให้เกิดการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศให้ประสบความสำเร็จและก้าวทันโลกไปอีกขั้น”

คุณนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

●   ในเบื้องต้น การทดสอบจะใช้เวลาในการพัฒนา – ทดลอง – ประมวลผล รวมทั้งหมด 8 เดือน เริ่มต้นตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2019 จนถึงสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ของปี 2020 โดย สวทช. และ วศ.อว. จะทำการพัฒนาแพลทฟอร์มควบคุมระบบขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติ อาทิ เทคโนโลยี Drive-by-Wire, การทำงานร่วมกันระหว่างเซ็นเซอร์ต่างๆ สำหรับยานยนต์ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ, ระบบบ่งชี้ตำแหน่งและการนำทาง, สมองกลควบคุมและสั่งการการขับเคลื่อน และ ระบบแผนที่ 3D แบบความละเอียดสูง

●   ฝั่งสิริ เวนเจอร์ส จะรับหน้าที่พัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับทดลองเรียกใช้บริการ และเก็บผลการทดสอบจากพฤติกรรมการใช้งานภายใต้สภาวะควบคุม รวมทั้งวางมาตรการด้านความปลอดภัยของลูกบ้านและภายในชุมชน

●   ดร. เอกรัตน์ ไวยนิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า “การทดสอบวิ่งจริงของยานยนต์อัตโนมัติในสภาวะควบคุมบนพื้นที่จริง จะเน้นการขับทั้งทางตรง ทางเลี้ยว ขึ้นเนิน รวมทั้งระบบความปลอดภัย อาทิ การทดสอบระบบหยุดเมื่อเจอสิ่งกีดขวางต่างๆ พร้อมกับการพัฒนาระบบสมองกลของยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติควบคู่กันไป โดยจะกำหนดเป็นเส้นทางบังคับ (Fixed Route) และเริ่มให้ลูกบ้านร่วมทดสอบใช้งานจริงผ่านแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นโดยสิริ เวนเจอร์ส เพื่อนำ User Feedback ที่ได้มาร่วมประมวลผล และพัฒนาในลำดับต่อไป”

●   “การทดสอบนี้จะเป็นไมล์สโตนในการส่งต่อนวัตกรรมเทคโนโลยียานยนต์อัตโนมัติต้นแบบ สู่การขยายผลต่อในภาคเอกชน เริ่มต้นกับ AIROVR สตาร์ทอัพสัญชาติไทยผู้พัฒนาระบบให้บริการสำหรับยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ ภายในไตรมาสที่ 2 นี้ ในขณะเดียวกันได้สร้างกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม (Consortium) เพื่อร่วมกันพัฒนารถฟีดเดอร์ขับขี่อัตโนมัติ ที่มีความพร้อมเพื่อนำไปทดสอบใช้งานจริงในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยองภายในช่วงต้นปี 2021”

●   นายจิรพัฒน์ จันทร์เจิดศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จำกัด กล่าวว่า “นอกจากการผลักดันให้การพัฒนาเทคโนโลยี ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยให้เกิดขึ้นจริงผ่านโปรเจค SIRI VENTURES Private PropTech Sandbox แล้ว เรายังได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติสำหรับผู้บริโภคในคอมมิวนิตี้ในการเรียกรถไปรับ-ส่ง ณ จุดจอดใน T77 Community รวมถึงติดตามตำแหน่งของรถ ซึ่งจะเริ่มทดสอบการให้บริการยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติให้กับคนในพื้นที่ในไตรมาส 2 นี้ ควบคู่ไปกับการสอบถามความคิดเห็นเพื่อประเมินความพึงพอใจ รวมทั้งรวบรวมคำแนะนำจากผู้ใช้งาน เพื่อนำไปปรับปรุง พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพการบริการของรถให้ดียิ่งขึ้น และเมื่อเทคโนโลยีดังกล่าวพร้อมใช้งานในวงกว้าง แสนสิริจะเป็นผู้พัฒนาอสังหาฯ รายแรกของประเทศไทย ที่พร้อมนำร่องการให้บริการยานยนต์อัตโนมัติ เพื่ออำนวยความสะดวก และเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบให้กับลูกบ้านแสนสิริ”

●   “ความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างสิริ เวนเจอร์ส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.อว.) ในครั้งนี้ จะสะท้อนถึงพันธกิจและความตั้งมั่นของเรา ที่ไม่เพียงแต่ให้ความใส่ใจและมุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพการใช้ชีวิต แต่ยังรวมถึงการให้บริการที่เป็นเหมือนหัวใจสำคัญของผู้ให้บริการอสังหาริมทรัพย์ พร้อมทั้งบรูณาการองค์ความรู้ สร้าง PropTech Ecosystem ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเราจะแสวงหาความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญและมีจุดมุ่งหมายเช่นเดียวกัน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน ผลักดันและผลิตนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก”

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สิริ เวนเจอร์ส เชิญได้ที่ www.sansiri.com