July 20, 2020
Motortrivia Team (7747 articles)

Nissan แต่งตั้งรองประธานสายงานการขาย ประจำประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์

●  นิสสัน ประกาศแต่งตั้ง เอกรัฐ โบษกรนัฎ ขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานสายงานการขาย ประจำประเทศไทย โดยเอกรัฐจะรายงานตรงต่อ ราเมช นาราสิมัน (Ramesh Narasimhan) ประธาน บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

●  ในฐานะรองประธานสายงานการขาย ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา เอกรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารงานด้านการขายรถยนต์ภายในประเทศ กิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมถึงการดำเนินงานเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของนิสสันในประเทศไทย เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้ เอกรัฐยังรับผิดชอบในการกำหนดแผนกลยุทธ์การขาย แนวทางการปฏิบัติการด้านการขาย และโปรแกรมส่งเสริมการขายสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็ก รถยนต์พลังงานไฟฟ้า รถยนต์ใช้แล้ว และงานบริหารการขายลูกค้ารายใหญ่ อีกด้วย

●  เอกรัฐมีประสบการณ์ในส่วนงานการขายในอุตสาหกรรมยานยนต์กว่า 16 ปี และได้เข้าร่วมงานกับนิสสัน ในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปในปี พ.ศ. 2560 โดยก่อนหน้านี้ เขาได้ดำรงตำแหน่งในบริษัทยานยนต์ชั้นนำหลายแห่ง รวมถึงบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ รถบัส และรถบรรทุก

●  เอกรัฐสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และระดับปริญญาตรีด้านการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเอกรัฐรับตำแหน่งต่อจาก รัฐการ จูตะเสน ซึ่งออกไปแสวงหาโอกาสอื่นๆ นอกนิสสัน   ●

Hyundai Smart Deal