April 12, 2023
Motortrivia Team (10436 articles)

ไทย ออโต ทูลส์ ฉลอง 30 ปี เดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ประชาสัมพันธ์

●   กลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ (TAT – Thai Auto Tools and Die) ฉลองความสำเร็จ 30 ปี ผู้นำอุตสาหกรรมแม่พิมพ์โลหะ รุกยกระดับคุณภาพบุคลากร และเทคโนโลยีทันสมัยรองรับการผลิตรถยนต์อีวี พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน เดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

●   ดร. พยุง ศักดาสาวิตร ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ / กรรมการ บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจออกแบบและสร้างแม่พิมพ์โลหะ อุปกรณ์จับยึดและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ กล่าวว่า ขณะนี้บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อยกระดับองค์กรสู่มาตรฐานสากล และเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งมีแผนนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป โดยล่าสุดได้จัดงานฉลองครบรอบ 30 ปี พร้อมประกาศนำธุรกิจก้าวสู่ศักราชใหม่อย่างแข็งแกร่ง ภายใต้ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ เติบโตด้วยกันอย่างยั่งยืน “Growing Together, Sustainably” และวิสัยทัศน์สู่ความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมแม่พิมพ์โลหะและชิ้นส่วนยานยนต์ของภูมิภาคเอเชีย ที่ได้รับการยอมรับระดับสากล โดยมี ลูกค้า คู่ค้า สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา และพนักงาน รวมถึงได้รับเกียรติจาก ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มาร่วมแสดงความยินดี

ดร. พยุง ศักดาสาวิตร ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ / กรรมการ บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด (มหาชน)

●   บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ เป็นบริษัทที่ก่อตั้งโดยคนไทย 100% ในปี พ.ศ.2536 ภายใต้การนำของ ดร.พยุง ศักดาสาวิตร นายบัณฑูร เหล่าสินชัย และนายคาวุธ หฤทัย ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตแม่พิมพ์โลหะ ซึ่งเห็นศักยภาพ โอกาส ที่จะนำความรู้ความสามารถมาพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์และยานยนต์ของไทยให้ก้าวไกลมากยิ่งขึ้น

●   ตลอดระยะเวลา 30 ปี ของการดำเนินธุรกิจ ได้รับการยอมรับในระดับสากล ถึงคุณภาพบุคลากร ความชำนาญ เทคโนโลยีการผลิต และระบบการทำงานที่ได้มาตรฐานทุกขั้นตอน โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ซึ่งเป็นแบรนด์ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของโลกจากประเทศญี่ปุ่น อาทิ Honda, Toyota หรือ Mitsubishi ให้ทำหน้าที่ออกแบบและสร้างแม่พิมพ์โลหะ อุปกรณ์จับยึด เพื่อการประกอบ อุปกรณ์จับยึดเพื่อการตรวจสอบ ตลอดจนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ป้อนสายการผลิตของลูกค้าทั้งที่ต้องการจำนวนการผลิตปริมาณมาก และต้องการความพิถีพิถัน ละเอียด แม่นยำสูง รวมถึงได้รับความไว้วางใจจาก แบรนด์ผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงระดับสากลจากประเทศเยอรมนี ให้ผลิตชิ้นส่วนหม้อลมเบรก ซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่มีความสำคัญกับระบบความปลอดภัยของรถยนต์

●   ในปี พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ มีรายได้รวมประมาณ 3,000 ล้านบาท ภายใต้ระบบบริหารจัดการผลิต “Just In Time” ที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูง การควบคุมการผลิตภายในที่เรียกว่า มาตรการ 5 พร้อม (5R) มีฐานการผลิต 4 แห่ง ในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดชลบุรี ได้รับการยอมรับถึงคุณภาพ มาตรฐาน เทคโนโลยีการผลิตที่ทัดเทียมกับฐานการผลิตของประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันบริษัทฯได้ยกระดับฐานการผลิตให้เป็นสายการผลิตระบบอัตโนมัติแล้ว 50% เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพ และลดต้นทุนการผลิต และคาดว่าภายใน 5 ปี จะเปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัติ 100% พร้อมมีแผนลงทุนติดตั้งเครื่องจักรทันสมัยเพื่อยกระดับการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพให้มีความแม่นยำมากขึ้นด้วย

●   จุดเด่นของบริษัทฯ คือ การสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยมีการสร้างวัฒนธรรมการถ่ายทอดความรู้ที่เรียกว่า “Training for the Trainer” หรือ ระบบพี่สอนน้อง ทำให้มีทีมวิศวกรและทีมช่างเทคนิคที่เรียกว่าเป็นยอดฝีมือ มีความรู้ลึกรู้จริง ความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง เพื่อการออกแบบและสร้างเครื่องมือจำนวนมาก อีกจุดเด่นที่สำคัญ คือ มีองค์ความรู้ที่สั่งสมจากการได้รับการถ่ายทอดจากลูกค้าและเรียนรู้พัฒนา จนมีองค์ความรู้ในการออกแบบและผลิตเป็นของตนเอง นอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีทันสมัย สามารถให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร ทั้งการออกแบบ การสร้างแม่พิมพ์โลหะชนิดต่างๆ อุปกรณ์จับยึดเพื่อการประกอบ อุปกรณ์จับยึดเพื่อการตรวจสอบ ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน การบำรุงรักษาแม่พิมพ์ที่ต้องใช้ทักษะขั้นสูง รวมถึงการผลิตชิ้นส่วน ที่มีความคล่องตัว ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้ โดยมีเครื่องปั้มขึ้นรูปชิ้นส่วนทั้งแบบ Manual และระบบอัตโนมัติ ตั้งแต่ขนาด 200-2,000 ตัน อีกทั้งสามารถผลิตชิ้นส่วนที่มีความพิถีพิถันสูง และมีโรงงานชุบเคลือบสี EDP พร้อมระบบตรวจสอบคุณภาพที่มีความแม่นยำได้มาตรฐานสูงเป็นของตนเองด้วย

ดร. ดำริ สุโขธนัง ประธานกรรมการ บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด (มหาชน)

●   ดร. ดำริ สุโขธนัง ประธานกรรมการ บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในปีที่ 30 ที่บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด อย่างสมบูรณ์แล้ว นับเป็นปีที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความพร้อม ในการนำอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์โลหะและอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของไทย ให้ก้าวเติบโตไปอีกขั้น เพื่อขยายการยอมรับในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น สำหรับการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมรถยนต์โลก ที่กำลังเกิดขึ้นสู่การผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าไม่ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนผ่านไปอย่างไร เชื่อมั่นว่า ด้วยวิสัยทัศน์ของทีมผู้บริหาร ซึ่งได้ทำการวิจัยและพัฒนา พร้อมรองรับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่จะมีการเปลี่ยนวัสดุมาใช้เหล็กทนแรงดึงสูงไว้เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯจะสามารถสร้างโอกาสใหม่ๆ ตลอดจนขยายฐานลูกค้าจากการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อนำธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคง มีผลประกอบการที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง”

●   ดร. ปราจิน เอี่ยมลำเนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือ แม่พิมพ์โลหะ เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำ ซึ่งมีความสำคัญยิ่ง และต้องอาศัยองค์ความรู้ และเทคโนโลยีในการผลิตขั้นสูง ในอดีตต้องยอมรับว่าองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทย ดังนั้นการที่ กลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ มีการยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการผลิต จนได้รับการยอมรับระดับสากล การที่บริษัทสามารถสร้างคนเก่งๆ มีการรวมกลุ่มกับบริษัทผู้ผลิตอย่างเข้มแข็ง และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้ให้แก่กันอย่างต่อเนื่อง จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้อุตสาหกรรมของประเทศไทยมีความแข็งแรงทั้งระบบ สามารถรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี และหากมีการพัฒนาให้มีจำนวนมากขึ้น ก็จะเป็นการทวีบทบาทประเทศไทยให้ก้าวเป็นฐานการผลิตรถยนต์ของโลกอย่างสมบูรณ์ได้”

●   บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ ให้ความสำคัญและคำนึงถึงความยั่งยืนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ เพื่อให้เกิดความสมดุลในทุกๆด้าน และมีส่วนร่วมบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยการส่งเสริมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามปรัชญาการทำงานของบริษัทฯ “เติบโตด้วยกันอย่างยั่งยืน” ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ www.thaiautotools.co.th