June 12, 2023
Motortrivia Team (9699 articles)

Nissan ร่วมผลักดันเยาวชนผ่านโครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ

ประชาสัมพันธ์

●   นิสสันประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย คู่พันธมิตรโครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชนของนิสสัน (YLD) จัดแสดงนิทรรศการแสดงผลความสำเร็จของนักเรียนที่ร่วมโครงการ โดยมีตัวแทนนักเรียนในโครงการจำนวน 16 โรงเรียน จาก 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง อยุธยา และสมุทรปราการ เข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา จังหวัดระยอง

หมายเหตุ – จากภาพ : ฮาน่า มหารานี (ซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายสื่อสาร นิสสัน ประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน และ สุรชัย นิลคำวงศ์ (ที่สองจากซ้าย) รองประธานสายงานทรัพยากรบุคคลภูมิภาคอาเซียน และสายงานทรัพยากรบุคคลและบริหาร กลุ่มบริษัทนิสสันประเทศไทย ร่วมชมการจัดแสดงผลงานนักเรียนจากโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาวะผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชน

●   “โครงการนี้มุ่งส่งเสริมการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำให้กับเยาวชนไทย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของนิสสันในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนในสังคม นิสสันภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพและฝึกทักษะชีวิตที่สำคัญ เตรียมความพร้อมสู่การทำงานในอนาคต เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาชีวิตของเยาวชนให้ดียิ่งขึ้นพร้อมสร้างคุณค่าตอบแทนสู่สังคม” อิซาโอะ เซคิกุจิ ประธานนิสสัน ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนกล่าว

●   กิจกรรมจัดแสดงนี้เป็นเวทีที่เปิดให้เด็กและเยาวชนที่มีภาวะผู้นำเหล่านี้ได้แสดงผลงานที่โดดเด่น สะท้อนถึงประสิทธิภาพของโครงการในการบ่มเพาะและพัฒนาความสามารถในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะทักษะความเป็นผู้นำของเยาวชนไทย ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้เห็นถึงโครงการและความคิดริเริ่มที่น่าประทับใจซึ่งดำเนินการโดยนักเรียนจากหลายโรงเรียนและจังหวัดต่าง ๆ โครงการมีตั้งแต่แกะสลักแก้ว พวงกุญแจทำเอง ปุ๋ยอินทรีย์ เบเกอรี่ ขนม ฯลฯ โครงการเหล่านี้กลายเป็นแหล่งรายได้ของนักเรียนและสนับสนุนกิจกรรมในอนาคตของพวกเขา

●   โครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชน (Youth Leadership Development Program: YLD) เป็นโครงการความร่วมมือที่จัดขึ้นระหว่าง นิสสัน แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศญี่ปุ่น และมูลนิธิรักษ์ไทย ซึ่งริเริ่มขึ้นในปี 2562 โครงการรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำและทักษะวิชาชีพที่จำเป็นแก่กลุ่มนักเรียนเยาวชนในกลุ่มเป้าหมาย โครงการดังกล่าวมีความคืบหน้าอย่างมากเนื่องจากจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมมีมากกว่า 2,000 คนในปี 2565

นางสาวกานต์พิชชา แสนคำ ผู้ร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำนำเสนอผลงานแกะสลักแก้ว

●   “ดิฉันภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ YLD ทำให้ฉันมีทักษะชีวิตอันมีค่าทั้งด้านความเป็นผู้นำ ความกล้าแสดงออก และการเข้าสังคม ในขณะเดียวกันก็ทำให้ได้รู้จักเพื่อนต่างโรงเรียน ได้เรียนรู้ศิลปะการใช้เลเซอร์เพื่อสร้างลวดลายที่สวยงามบนผลิตภัณฑ์ ทักษะเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในอาชีพในอนาคตและช่วยให้สามารถหาเลี้ยงชีพได้”

●   “ขอขอบคุณ นิสสัน ประเทศไทย ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของเยาวชนเมื่อสำเร็จการศึกษา ดิฉันตั้งใจที่จะกลับไปให้คำแนะนำแก่รุ่นน้องที่โรงเรียน ให้คำแนะนำในการฝึกฝนทักษะชีวิตที่จำเป็น ทั้งภาวะผู้นำ และความกล้าแสดงออก” นางสาวกานต์พิชชา แสนคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา         ●