September 19, 2023
Motortrivia Team (9714 articles)

Nissan ร่วมฉลองวันรถยนต์ไฟฟ้าโลก รถที่เป็นได้มากกว่ายานพาหนะ

ประชาสัมพันธ์

●   รถยนต์พลังงานไฟฟ้ากลายมาเป็นทางเลือกหนึ่งที่คนทั่วโลกให้ความสนใจ เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และจากกระแสความตระหนักและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมนี้ ทำให้เกิด “วันรถยนต์ไฟฟ้าโลก” (World EV Day) ขึ้น ซึ่งกำหนดไว้ในวันที่ 9 กันยายนของทุกปี ในโอกาสนี้ นิสสัน ผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลกที่เป็นผู้นำรถยนต์ไฟฟ้าออกสู่ตลาดแมสสำหรับบุคคลทั่วไปเป็นรุ่นแรกของโลก อย่าง นิสสัน ลีฟ (LEAF) ขอชวนคุณเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าที่ให้ประโยชน์มากกว่าการเป็นยานพาหนะที่นำผู้คนเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทาง แต่ยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตประจำวันและการสร้างความยั่งยืนทางพลังงานให้กับสังคมได้อีกด้วย

●   นิสสัน ลีฟ เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ที่ทำหน้าที่เสมือนแบตเตอรี่ความจุขนาดใหญ่เคลื่อนที่ได้ส่วนตัวของคุณ เพราะ นิสสัน ลีฟ พัฒนาขึ้นกับแนวคิด Nissan Energy Share ที่นิสสันเชื่อว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้ามีศักยภาพที่จะเป็นแบตเตอรี่สำรองไฟให้กับบ้านและสังคม

●   แนวคิดเรื่อง Nissan Energy Share สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการพลังงานไฟฟ้าในอนาคตเพื่อความยั่งยืนหรือแนวคิดเรื่อง โรงไฟฟ้าเสมือน (Virtual Power Plant – VPP) ซึ่งมองว่าเรามีแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าเล็กๆ กระจายอยู่ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่ที่ติดแผงโซล่าเซลล์ หรือรถยนต์ไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่ที่เก็บสำรองไฟฟ้าได้ หากเราสามารถดึงพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินจากแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าเล็กๆ เหล่านี้มารวมกันด้วยการใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย เราจะบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการดูดซับพลังงานไฟฟ้าส่วนเกิน และการจ่ายไฟในช่วงเวลาที่เกิดการขาดแคลนไฟฟ้า

●   รถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่มาพร้อมกับเครื่องชาร์จไฟแบบสองทาง (Bi-directional charger) ช่วยให้เราใช้ประโยชน์จากพลังงานที่อยู่ในแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าได้ โดยสามารถดึงพลังงานที่เหลือจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้า จ่ายกลับเข้าสู่บ้าน (V2H) เมื่อมีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วง peak hour และเมื่อบ้านลดการใช้ไฟฟ้าลง (off-peak hour) เช่นในเวลากลางคืน ก็จะชาร์จกลับเข้าสู่แบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้หากบ้านพักนั้นมีการติดตั้งแผงโซล่าเซลยังสามารถดึงพลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเพื่อชาร์จไฟฟ้าให้แบตเตอรี่รถยนต์ได้อีกด้วย ลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าโดยเปล่าประโยชน์ในกรณีที่แผงโซล่าผลิตไฟได้เกินปริมาณที่ใช้ในบ้าน หากคุณบริหารจัดการได้อย่างดี โดยสามารถดึงพลังงานไฟฟ้าจากรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในบ้านในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้ามากและมีอัตราค่าไฟฟ้าสูง จะช่วยให้คุณลดค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนได้

●   รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ช่วยคุณได้ยามฉุกเฉิน ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ ไฟฟ้าดับ ไม่มีพลังงานไฟฟ้า คุณสามารถเชื่อมเครื่องชาร์จไฟแบบสองทิศทางเข้ากับรถยนต์ไฟฟ้าและระบบไฟในบ้าน เพื่อเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่รถยนต์ไปใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ในบ้านได้ถึง 1-2 วัน*

*ขึ้นกับปริมาณของพลังงานไฟฟ้าในแบตเตอรี่ และการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนนั้นๆ

●   รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ยังคงให้ประสบการณ์ในการขับขี่ที่ดีเยี่ยม สมรรถนะดี ใช้งานได้เต็มที่ ไม่สร้างมลภาวะ สามารถผสานเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัวยุคใหม่ได้อย่างกลมกลืน

●   รถยนต์พลังงานไฟฟ้า และเครื่องชาร์จไฟ มีดีไซน์ที่ทันสมัยช่วยสร้างบรรยากาศและกลิ่นอายโลกยุคใหม่ที่ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย 

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถรุ่นต่างๆ ของนิสสันในประเทศไทย เชิญได้ที่เว็บไซท์ : www.nissan.co.th หรือเฟซบุ๊ค แฟนเพจ : facebook.com/NissanThailand หรืออี-เมล : [email protected]