October 24, 2023
Motortrivia Team (10057 articles)

Nissan บริจาค LEAF สร้างประสบการณ์เรียนรู้จริงยานยนต์ไฟฟ้า

ประชาสัมพันธ์

●   บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นาย มาซาโอะ สึสึมิ (ขวา) รองประธานสายงานการตลาด การขาย บริการหลังการขาย และพัฒนาเครือข่ายผู้จำหน่าย มอบ รถยนต์พลังงานไฟฟ้า นิสสัน ลีฟ ให้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับระบบจัดการแบตเตอรี่ เพื่อนำกลับมาใช้งานต่อหรือใช้ใหม่ในระบบ อื่น ๆ หรือที่รู้จักในทางเทคนิคว่า Second Life เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และเกิดการอนุรักษ์ทรัพยากร และเทคโนโลยียานยนต์พลังงานไฟฟ้า โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้รับมอบ

●   ความร่วมมือในครั้งนี้ บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์จะได้เรียนรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างทางกายภาพของยานยนต์พลังงานไฟฟ้าเพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยพัฒนาอุปกรณ์ และระบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งานในไฟฟ้า เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์หรือผู้ที่สนใจ ได้เรียนรู้เทคโนโลยีของรถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันได้อย่างลึกซึ้งเชิงปฏิบัติในสถานการณ์จริง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่การเป็นวิศวกรมืออาชีพ และช่างเทคนิคที่มีทักษะในอนาคตอันใกล้

●   ทั้งนี้นิสสันได้จัดโครงการ Train the Trainer เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสำหรับคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าศึกษาสายการผลิตรถยนต์ และแบตเตอรี่ High voltage สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าที่โรงงานนิสสัน จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสร้างประสบการณ์ด้านยานยนต์พลังงานไฟฟ้า พร้อมกับปลูกฝังนักศึกษาที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถรุ่นต่างๆ ของนิสสันในประเทศไทย เชิญได้ที่เว็บไซท์ : www.nissan.co.th